DEN HAAG - Om het geschonden vertrouwen van Q-koortspatiënten te herwinnen, zou de overheid excuses moeten maken voor trage aanpak van de uitbraak. Dat vindt de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer.

Ook een tegemoetkoming voor ''schrijnende gevallen'' is volgens de ombudsman op zijn plaats.

''De overheid moet gewoon z’n excuses aanbieden. Dat vormt dan het begin van kijken naar wat er in de periode 2007-2009 is misgegaan bij de aanpak van de Q-koorts.''

Brenninkmeijer onderzocht een klacht van de belangenvereniging voor Q-koortspatiënten die zich in de steek voelen gelaten en presenteerde dinsdag de uitkomst van het rapport Het spijt mij; over Q-koorts en de menselijke maat (.pdf).

De ombudsman noemt de Q-koorts een ''beetje raadselachtige ziekte''. "De bacterie bleef lang in het milieu, verspreidde zich via de lucht en bleek soms heel ernstige gevolgen te hebben.''

Chronisch ziek

Hij pleit daarnaast voor een bevolkingsonderzoek naar Q-koorts en voor meer voorlichting en een steunpunt van Q-koortspatiënten.

Volgens Brenninkmeijer heeft Q-koorts vanaf 2007 veel slachtoffers gemaakt. Zeker 25 mensen met Q-koorts overleden, tienduizenden raakten afgelopen jaren besmet en nog steeds ondervinden veel patiënten dagelijks de gevolgen.

Naar schatting werden honderden mensen chronisch ziek. Om de uitbraak in te dammen, werden op besmette bedrijven meer dan 50.000 drachtige geiten en schapen gedood.

Bekijk de video

Enquête

De Partij voor de Dieren (PvdD) wil dat er een parlementaire enquête komt naar de manier waarop de Q-koortsuitbraak is aangepakt. Lijstaanvoerder Marianne Thieme vindt dat nodig om de onderste steen boven te krijgen.

Zij gaat er niet van uit dat de door de Ombudsman gewenste excuses aan patiënten zullen worden gemaakt. De Tweede Kamer moet van haar actiever worden. ''Tot nu toe stond de Kamer erbij en keek ernaar'', aldus Thieme.

Vertrouwen

Volgens de Ombudsman is het vertrouwen van deze burgers ernstig geschonden door de manier waarop de overheid de Q-koortsuitbraak aanpakte. Van meet af aan was er te weinig oog voor de mensen die ziek werden en ook nu nog kijkt de overheid onvoldoende naar wat burgers nodig hebben om verder te kunnen. ''Dat is niet behoorlijk'', aldus Brenninkmeijer.

Hij vindt dat de overheid haar burgers onvoldoende en niet tijdig heeft voorgelicht over de risico's en oorzaken van de O-koorts. De belangen van omwonenden en passanten vooral in Noord-Brabant kregen te weinig aandacht en zijn onvoldoende betrokken bij de problematiek. Brenninkmeijer stelt dat de toenmalig minister Gerda Verburg (Landbouw) en Ab Klink (Volksgezondheid) de uitbraak niet voortvarend bestreden.

''Ze bleven alsmaar wachten op onomstotelijk bewijs over de overdraagbaarheid van de bacterie en de besmettingshaarden.''

Schippers

Ook de huidige minister van Volksgezondheid, Edith Schippers, schiet volgens Brenninkmeijer tekort. Hij heeft vergeefs geprobeerd om Schippers te overtuigen van het nut om iets extra's te doen voor de chronisch zieken. Brenninkmeijer vindt de bestaande regelingen niet volstaan, omdat hier iets bijzonders aan de hand is.

Zij blijft weigeren naar de soms ernstige gevolgen voor deze groep te kijken. ''Volgens haar was er niets bijzonders aan de hand en volstonden de gewone standaardregelingen. Dit toont weinig oplossingsgerichtheid en betrokkenheid van de overheid.''

De weinig toegeeflijke houding van Verburg en Klink tijdens de verhoren, heeft het vertrouwen nog verder geschaad. Excuses van hun kant waren op zijn plaats geweest, aldus de Nationale Ombudsman.

Geen reactie

Het kabinet komt dinsdag niet met een reactie op de bevindingen van Brenninkmeijer. Staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) spreekt van een ''indringend rapport'' dat hij nu eerst gaat bestuderen.

Ook minister Edith Schippers (Volksgezondheid) geeft aan dat ze tijd nodig heeft om Brenninkmeijers rapport goed te bekijken. De Tweede Kamer gaf afgelopen week al aan snel een debat over de Q-koorts te willen.

De Tweede Kamer heeft laten weten snel een reactie te willen van het kabinet. SP-Kamerlid Henk van Gerven wil opheldering van minister Spies en van de betrokken bewindslieden op de ministeries van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en Volksgezondheid. Hij kreeg dinsdag bijval van de gehele Kamer.

Lees Twitterberichten over dit nieuws via NUlive

Rapport Ombudsman over aanpak Q-koorts