DEN HAAG - Minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs gaat bekijken of het mogelijk is om jongeren verplicht naar school te laten gaan tot ze een diploma hebben of 23 jaar zijn.

Dat schrijft de minister maandag aan de Tweede Kamer. Nu is het zo dat jongeren verplicht tot hun 18e op school moeten zitten of ten minste een havo-, vwo-, of mbo-diploma niveau 2 moeten hebben.

De gemeente Rotterdam had de minister gevraagd of met de leeftijdsverhoging geëxperimenteerd mocht worden in Rotterdam-Zuid. Met de proef wil de stad schooluitval van jongeren tussen de 18 en 23 jaar voorkomen. Dat kan nog niet, omdat de minister eerst het onderzoek wil laten doen.

Volgens de minister is het een ingrijpende maatregel die gedegen moet worden onderzocht. Ze wil kijken naar de juridische haken en ogen, de kosten en het nut van de leeftijdsverhoging. De minister verwacht de resultaten van het onderzoek in het najaar.

Voortijdig schoolverlaters

In de afgelopen jaren is het aantal voortijdig schoolverlaters fors teruggedrongen. Ging het in 2002 nog om 71.000 leerlingen, in het schooljaar 2010-2011 waren dat er 38.600. Van Bijsterveldt hoopt dat er in 2016 niet meer dan 25.000 leerlingen uitvallen per jaar.

Toch verlaten nog relatief veel jongeren tussen de 18 en 23 jaar hun school. Daarom zijn extra maatregelen nodig, vindt Van Bijsterveldt. Dat vraagt creativiteit en goede samenwerking tussen overheid, scholen, ouders en leerlingen, aldus de minister.

Wethouder

De Rotterdamse wethouder van onderwijs Hugo de Jonge is erg blij dat de minister aan de slag gaat met zijn verzoek, liet hij maandag weten. Volgens hem gaat het weliswaar om een ingrijpende maatregel, maar is deze hard nodig omdat een groot deel van de schoolverlaters boven de 18 is.

''In Rotterdam gaat het om 2600 jongeren. Dat is erg ingrijpend voor de stad'', zegt de wethouder. Het uitbreiden van de leerplicht tot 23 jaar is een extra stok achter de deur om de schooluitval in die groep terug te dringen, aldus de wethouder.