DEN HAAG - Versoepeling van het ontslagrecht zorgt voor een stijging van de arbeidsproductiviteit met 0,4 procent, ofwel 2,5 miljard euro meer welvaart per jaar.

Minister Henk Kamp van Sociale Zaken heeft dat maandag aan de Tweede Kamer geschreven.

Kamp heeft de Kamer een uitwerking gestuurd van de plannen in het Lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie om het ontslagrecht te versoepelen. Het kabinet neemt die over.

Door de maatregelen zullen ouderen makkelijker doorstromen naar ander werk, schrijft Kamp. Zij zitten nu vaak gevangen in hun huidige baan, omdat ze bij vertrek het recht op een hoge ontslagvergoeding kwijtraken.

Mobiliteit

Door meer mobiliteit komen werknemers sneller en vaker op de plek terecht waar hun capaciteiten het beste tot hun recht komen, aldus de minister. De voorstellen zorgen volgens hem ook voor minder tweedeling tussen vaste en tijdelijke contracten en voor meer scholing.

Kamp erkende dat de aanpassing van het ontslagrecht komt in een tijd waarin de werkloosheid oploopt, maar Nederland heeft nog altijd de op een na laagste werkloosheid van alle EU-landen. ''Er zijn nog steeds 500.000 tot 600.000 vacatures per jaar'', aldus de minister. Die worden deels ingevuld door arbeidsmigranten uit Oost-Europa.

Op dit moment moeten werkgevers vooraf toestemming vragen aan uitkeringsinstantie UWV of de kantonrechter als ze iemand willen ontslaan. In navolging van het Lenteakkoord draait Kamp de procedure om.

Ontslaan

Een bedrijf mag een personeelslid vanaf 2014 zonder voorafgaande toets ontslaan met een opzegtermijn van 2 maanden. Er moet wel een hoorprocedure plaatsvinden, waarin de werknemer op het ontslag kan reageren. Als hij het er niet mee eens is, kan hij het ontslag achteraf aanvechten bij de rechter.

De ontslagvergoeding wordt omgezet in een 'transitiebudget' voor scholing of begeleiding naar een andere baan. Het bedraagt een kwart maandsalaris per gewerkt jaar, met een maximum van een half jaarsalaris. Op dit moment kunnen werknemers, afhankelijk van leeftijd en diensttijd, veel hogere bedragen meekrijgen.

Tijdelijk contract

Het transitiebudget geldt in principe ook voor werknemers met een tijdelijk contract. Bekeken wordt nog of recent gemaakte scholingskosten ermee verrekend kunnen worden.

De werkgevers betalen straks de eerste 6 maanden van de WW. Ze zijn dan gemotiveerd te zorgen dat de ontslagen werknemer snel elders aan de slag komt. De overheid bespaart hiermee 1 miljard euro per jaar.

FNV

De FNV vreest dat de nieuwe ontslagplannen van de Kunduz-coalitie voor 'flitsontslagen', waarbij mensen voortaan sneller, makkelijker en goedkoper kunnen worden ontslaan. Dit leidt tot een hogere werkloosheid en een grotere tweedeling tussen ‘flex’ en ‘vast’ op de arbeidsmarkt, denkt de vakbond.

FNV CAO-coördinator Catelene Passchier: "Niet langer de werkgever, maar de werknemer moet straks zijn gelijk halen. Ik vrees dat alleen werknemers met geld en lef hun ontslag durven aan te vechten. De rechter kan slechts beperkt toetsen, en wordt ook nog gehinderd in het toekennen van een reële vergoeding."

MHP

Ook vakcentrale MHP laat aan NU.nl weten de nieuwe regelgeving "een grote aantasting van een fundamenteel recht van de werknemer" te vinden, aldus duovoorzitters Reginald Visser en Bob van der Wal.

MHP concludeert uit eigen berekening dat door het wegvallen van de ontslagvergoeding als inkomensaanvulling op de WW-uitkering, de midden- en hogere inkomens extra worden gedupeerd.

“Het huidige stelsel, met de mogelijkheid van jaarcontracten, biedt werkgevers ruim voldoende flexibiliteit. Dit blijkt ook uit de cijfers. Intrekken van het voorstel is dan ook de enige juiste keuze”, aldus Visser en Van der Wal.