DEN HAAG - De ChristenUnie gaat de balans zoeken tussen de VVD van Mark Rutte en de SP van Emile Roemer.

Dat zei Arie Slob, voorman van de ChristenUnie, maandag bij de presentatie van het verkiezingsprogramma van de partij.

''Het moet nu echt anders en wij laten zien dat het ook anders kan'', aldus Slob, die stelt dat zorg voor kwetsbaren kan samengaan met een gezonde financiële huishouding van het land.

De partij zet in op zeven ''christelijk-sociale veranderingen'', onder meer op de arbeidsmarkt, de woningmarkt en in de zorg. Zo stelt de ChristenUnie dat de hypotheekrenteaftrek een maximum moet krijgen. In de volgende kabinetsperiode wordt dat 750.000 euro, daarna 500.000 euro. Starters hoeven voortaan geen overdrachtsbelasting meer te betalen als het aan de partij ligt.

Reiskostenvergoedering

Verder wil de ChristenUnie de onbelaste reiskostenvergoeding op korte termijn weer invoeren, maar op termijn wel versoberen. De partij streeft naar een hogere kinderbijslag en wil investeren in onderwijs.

Een ander punt is het verbod op de verkoop van alcohol aan kinderen onder de 18 jaar. In ontwikkelingshulp mag niet worden gesneden. Sterker, de uitgaven daarvoor moeten stijgen van 0,7 procent van het bruto nationaal product naar 0,8 procent.

Wiet

Daarnaast wil de ChristenUnie een einde aan het gedoogbeleid voor wiet: coffeeshops moeten verdwijnen uit het straatbeeld. Blowen op straat en in publieke ruimtes moet worden verboden.

Een onderscheid tussen soft- en harddrugs moet niet langer worden gemaakt. Ook aan de prostitutie wil de partij wat doen: klanten moeten naar Zweeds voorbeeld strafbaar worden gesteld.

In het programma staat ook een aantal prioriteiten die via het begrotingsakkoord voor 2013 al gedeeltelijk zijn vastgelegd, samen met de VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Zo wil de ChristenUnie de bezuinigingen op passend onderwijs terugdraaien en de pensioenleeftijd verhogen naar 67 in 2023.