DEN HAAG - Het liefste zou de SP helemaal geen eigen risico-bijdrage hebben in de zorg. Maar: "We moeten ook eerlijk zijn, en we weten niet of we dat halen."

Dat zei SP-Kamerlid Renske Leijten maandag tijdens het debat in de Tweede Kamer over verhoging van het eigen risico van 220 euro naar 350 euro, zoals afgesproken door de Kunduz-partijen.

In het verkiezingsprogramma heeft de SP opgenomen dat de partij het eigen risico fors wil verlagen.

Op een vraag van Kamerlid Margreeth Smilde (CDA) of de SP dan ook liever helemaal geen eigen risico heeft in de zorg, antwoordde Leijten: "Dat zouden we het liefste hebben. Maar we weten niet of we dat halen."

GroenLinks

De SP haalde tijdens het debat uit naar GroenLinks, die deelnam aan het Kunduz-akkoord. Leijten: "Ik vind het jammer dat GroenLinks hieraan meewerkt en niet met ons gaat voor een inkomensafhankelijke zorgpremie."

GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman vindt echter dat de SP "fabeltjes verkoopt" aan de kiezer. "Inkomensafhankelijke premie kan helemaal niet voor 2013."

Urenlang

Maandag begon het urenlange zorgdebat waarvoor SP en PVV zeker zeven uur spreektijd denken nodig te hebben.

Verschillende SP-Kamerleden lezen inzendingen voor van mensen die naar eigen zeggen getroffen worden door verhoging van het eigen risico. De SP verlangt van minister Schippers (Volksgezondheid) een reactie op iedere brief.

Exploitatie

VVD-Kamerlid Anne Mulder vindt dat de SP met haar actie de "angstgevoelens van mensen exploiteert". Hij constateert dat bij veel ingezonden reacties ook misverstanden over de situatie in de zorg blijken. "U laat die in stand", aldus Mulder.

Maar volgens de SP wordt iedere mail beantwoord en eventuele misverstanden rechtgezet. Leijten: "De VVD is zelf de oorzaak van die angstgevoelens."

Het debat zal naar verwachting nog tot middernacht duren.

Volg de reacties op dit debat ook via NUlive