DEN HAAG - CDA en GroenLinks in de Tweede Kamer willen het wettelijk recht op vaderverlof na de geboorte van een kind uitbreiden van 2 naar 5 dagen.

De twee fracties zullen daartoe een voorstel indienen, aldus het CDA zaterdag.

Volgens CDA-Kamerlid Eddy van Hijum is Nederland op dit moment ''internationaal hekkensluiter met een zeer beperkt recht op vaderverlof''. In een aantal cao's wordt het zelfs beperkt tot 1 dag.

Het CDA verwacht dat werkgevers en bonden in cao's afspraken maken over loondoorbetaling tijdens de 3 extra verlofdagen.

Om die te stimuleren wil hij vaders een fiscale tegemoetkoming geven, zodat ze bij verlofopname in elk geval 50 procent van het minimumloon ontvangen.