DEN HAAG - De ChristenUnie wil dat de onbelaste reiskostenvergoeding wordt gehalveerd, en niet afgeschaft (forensentaks) zoals nu met het Kunduz-akkoord is afgesproken. Uiteindelijk wil de partij toe naar een kilometerheffing.

Dat staat in het verkiezingsprogramma dat de ChristenUnie maandag presenteert. 

ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten zegt dat ze in eerste instantie toe wil naar een reiskostenvergoeding van 10 cent per kilometer, en dat het openbaar vervoer wordt ontzien. 

"Maar dat is een overgangsregeling. Uiteindelijk willen we geen reiskostenvergoeding meer, maar een kilometerheffing", aldus Schouten.

De overgangsregeling vindt ze nodig zodat mensen zich kunnen voorbereiden op de maatregelen. 

Begrotingstekort

Ook GroenLinks, CDA en VVD hebben al gezegd moeite te hebben met de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding, zoals ze met ChristenUnie en D66 hebben afgesproken in het Kunduz-akkoord. 

Toch vindt Schouten niet dat de Kunduz-partijen opnieuw om de tafel moeten om die maatregel aan te passen, ook niet nu blijkt dat het begrotingstekort in 2013 op 2,9 procent uitkomt en daardoor in theorie nog 0,1 procent ruimte laat om aan lastenverlichting te doen.

Schouten: "Deze maatregel zal sowieso pas na de verkiezingen worden behandeld. Tegen die tijd kijken we waar meerderheden voor zijn."

Programma's

Het lijkt haar onhandig om de 0,1 procent tekort die 'te veel' is bezuinigd in te zetten voor lastenverlichting. "Uiteindelijk moeten we toch naar begrotingsevenwicht. En ik besef dat de vijf partijen ook allemaal andere ideeën hebben, die we nu aan de verkiezingsprogramma's laten."

Ook premier Rutte zei vrijdag er weinig voor te voelen nog naar lastenverlichtingen te kijken, nu het begrotingstekort voor 2013 onder de door Europa geëiste 3 procent duikt. 

Lijst

De ChristenUnie presenteerde vrijdag haar concept-kandidatenlijst. Carola Schouten vervult plaats 3, na Arie Slob en Joël Voordewind.