DEN HAAG - Verkeersminister Melanie Schultz van Haegen doet veel te weinig om het aantal fatale ongevallen met landbouwvoertuigen verder terug te dringen.

Aanbevelingen die de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) 1,5 jaar geleden deed aan de bewindsvrouw, zijn niet opgevolgd. Dat schrijft de OVV vrijdag in het jaarverslag over 2011.

''De wijze waarop de minister invulling geeft aan de aanbevelingen, staat in schril contrast met de ernst van de problematiek. Ongevallen met landbouwvoertuigen komen immers regelmatig voor en lopen veelal slecht af'', schrijft de Onderzoeksraad.

Jaarlijks vallen door ongevallen met trekkers, graafmachines en ander werkmaterieel gemiddeld 16 doden en 100 gewonden. Daarbij gaat het bijna altijd om door landbouwvoertuigen aangereden personen, en niet om de bestuurders ervan.

Slecht zicht

Volgens de onderzoekers worden ongevallen met name veroorzaakt doordat het landbouwvoertuig onveilig is, onder andere omdat het zicht slecht is, het voertuig in het donker slecht zichtbaar is en de voertuigen erg breed mogen zijn.

Ook zouden bestuurders van dergelijke voertuigen te weinig rekening houden met andere weggebruikers.