DEN HAAG - Tussen minister Henk Kamp (Sociale Zaken) en minister Van Bijsterveldt (Onderwijs) is geen verschil van inzicht in de aanpak van illegale mbo'ers die stage willen lopen.

Dat zegt Kamp na afloop van de ministerraad. "Ik moet dat ontkennen, wij zitten op één lijn."

In de Volkskrant stond vrijdag dat er tussen de twee een verschil van opvatting zou zijn over hoe om te gaan met illegale jongeren die stage willen lopen.

Volgens internationale regels hebben illegalen een recht op onderwijs. De discussie is echter of stages hier onder vallen. Kamp dreigde begin april met acties tegen de gemeente Amsterdam als zij zouden toestaan dat illegalen stage zouden lopen bij de gemeente.

Volgens hem vallen stages onder arbeid en niet onder onderwijs. Uitspraken van de Raad van State zouden dit bevestigen. Een rechter in Den Haag besloot onlangs echter dat deze jongeren wel stage mogen lopen.

Zowel Kamp als Van Bijsterveldt zeggen vrijdag nog enkele weken nodig te hebben voor de analyse van deze uitspraak. Volgens Van Bijsterveldt zit de zaak juridisch ingewikkeld in elkaar.

Ze kunnen niet garanderen dat de Kamer nog voor het zomerreces over deze zaak kan praten.