DEN HAAG - Als de SP het na de verkiezingen voor het zeggen krijgt, komen er 500 agenten extra bij. Honderd van hen moeten financieel rechercheur worden. 

''We laten nu heel veel geld liggen, omdat we niet in de boeken duiken'', concludeert Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen.

Het geld dat criminelen bijvoorbeeld verdienen met fraude of drugshandel kan worden opgespoord en ingevorderd. ''Daar moet je voor in de boeken duiken, maar dan is het ook mogelijk om heel veel dingen af te pakken'', stelt het Kamerlid.

Niet alleen geld, maar ook auto's of andere luxegoederen kunnen op die manier worden ingenomen door de politie.

Investeren

Nu gebeurt het te weinig dat criminelen worden 'geplukt', vindt Gesthuizen. ''In sommige regio's is er maar één financieel rechercheur om al het werk te doen'', stelt ze. ''En dat is zonde, want die mensen verdienen zich echt in achtvoud terug. Per specialist kunnen ze wel een half miljoen euro per jaar opsporen en binnenhalen.''

Extra agenten inschakelen kost geld, realiseert de SP zich. ''We gaan daarin investeren. Dat hebben we ook in ons verkiezingsprogramma gezet. Dus we gaan er geld voor vrijmaken'', benadrukt Gesthuizen.