DEN HAAG - Geert Wilders van de PVV wil dat de Eerste èn Tweede Kamer bij elkaar komen om te praten over uitstel - tot na de verkiezingen- van de Nederlandse beslissing over het nieuwe permanente Europese noodfonds ESM.

Dat heeft hij woensdag laten weten. Een dergelijke 'Verenigde Vergadering' komt niet vaak voor. Wel op bijvoorbeeld Prinsjesdag of om te beslissingen over het Koninklijk Huis.

Maar Wilders heeft het Reglement van Orde van de Verenigde Vergadering erop nagelezen en denkt dat er toch mogelijkheden kunnen zijn om ook over het noodfonds bijeen te komen.

Er is wel een verzoek van 11 leden uit de beide Kamers nodig, zegt hij, en die hebben nu zijn verzoek aan de voorzitter van de Verenigde Vergadering getekend. Ook kan de voorzitter, Fred de Graaf, op dit moment, zelf besluiten tot een Verenigde Vergadering.

Reglement

Het reglement geeft 'geen opsomming van aan de vergadering voorbehouden zaken', aldus Wilders. Het is op zijn minst onduidelijk of het mogelijk is op eigener beweging de Verenigde Vergadering bijeen te roepen voor andere gevallen dan de Grondwet vermeldt.

Wilders spande eerder al een kort geding aan om uitstel te bewerkstelligen, maar dat was tevergeefs. De rechter oordeelde dat hij niet mag ingrijpen in het proces van wetgeving, omdat dit in de Grondwet is voorbehouden aan het parlement en de regering (wetgever). Wilders gaf toen aan de strijd niet op te geven.

Voor het debat over het Europese noodfonds in de Eerste Kamer wil de PVV 490 minuten spreektijd aanvragen.

Vijf vragen over het noodfonds

Alles over de Europese schuldencrisis

Lees Twitterberichten over dit nieuws via NUlive