DEN HAAG - Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat er kritisch moet worden bekeken of de publieke omroep op internet niet voor valse concurrentie zorgt.

Dat bleek woensdag tijdens een Kamerdebat over de toekomst van de media.

CDA-Kamerlid Maarten Haverkamp trekt zich de zorgen aan die vertegenwoordigers van de Volkskrant en de Telegraaf onlangs hebben geuit. Die meenden dat de online diensten van met name de NOS een bedreiging vormen voor hun pogingen zich op internet te vestigen.

"We moeten ervoor oppassen dat er geen valse concurrentie is", zo stelde Haverkamp in reactie daarop.

Op een vraag van VVD'er Anouchka van Miltenburg of de CDA'er dan vindt dat er geen reclame mag zijn op de websites van de publieke omroep, antwoordde hij: "Wij delen die opvatting nog niet. Ik vrees dat een reclamevrije publieke omroep niet automatisch de oplossing is voor de kranten."

Publiek doel

Ook GroenLinks en D66 willen ervoor waken dat de publieke omroep buiten haar oevers treedt. GroenLinks-Kamerlid Bruno Braakhuis: "Publieke middelen moeten een publiek doel dienen. Het belastinggeld is niet bedoeld om te concurreren met andere snelle online media. Ik wil een helder toetsingskader."

D66'er Boris van der Ham wil daarbij onderzoeken of het niet mogelijk is dat materiaal van de publieke omroep makkelijker door andere media over te nemen is.

Gelijk speelveld

Met name de VVD is kritisch op de activiteiten van de NOS. Ze vindt dat de rol van de omroep meer moet worden afgebakend om een gelijk speelveld te creëren.

Van Miltenburg: "De NOS zegt zelf dat het de best bekeken nieuwssite wil worden. Ze maken tijdens hun uitzendingen reclame voor hun app, en tijdens het journaal vrijdag was een minutenlange reclame voor de NOS-sportzomer."

Zij vindt dat de pluriformiteit van de media onder druk staat, door de grote rol van de publieke omroep.

De PVV pleit er al jaren voor dat de publieke omroep wordt verkleind.

Hiaten

Van der Ham vindt dat de NOS zich meer zou moeten richten op moeilijke landen en gebieden om te verslaan: "Iedereen zit in New York, want daar is het makkelijk reportages maken. Maar waarom zit de NOS dan niet in die gebieden waar de commerciële media niet zitten?"

Met andere Kamerleden uitte hij vooral zijn zorgen over de regionale omroepen. Ze denken dat de publieke omroep met name daar nog een belangrijker taak te vervullen heeft, nu veel lokale omroepen verdwijnen.

SP-Kamerlid Jasper van Dijk zal een motie indienen om het aantal voorlichters bij het Rijk te halveren. Ook vindt hij dat bij provincies en gemeenten hetzelfde moet worden voorgesteld.

Nevenactiviteit

Minister Marja van Bijsterveldt vindt het "niet verstandig" om activiteiten van de NOS af te breken ten behoeve van de kranten. "Het bedrag dat er bij de NOS aan reclame-inkomsten binnenkomt stelt amper iets voor. Met name Google en Facebook zijn de grote concurrenten op de online reclamemarkt."

Van Bijsterveldt vindt ook de nieuws-app van de NOS "gewoon een nevenactiviteit". Ook de reclame voor de eigen programma's noemt ze "goede informatievoorziening".

Ze vindt het aan het commissariaat van de media om erop te letten dat de NOS zich aan haar takenpakket houdt.