DEN HAAG - De VVD zal niet instemmen met een wetsvoorstel om Europese natuurregels van toepassing te laten zijn op het Nederlandse deel van de Noordzee.

Volgens VVD-Kamerlid Helma Lodders zijn de zogeheten Natura 2000-gebieden, waar strenge natuurbeschermingsregels gelden, slecht voor de economische bedrijvigheid.

Als de Kamer het wetsvoorstel aanneemt kunnen ook in de Noordzee natuurgebieden worden aangewezen die beschermd worden als Natura 2000-gebied.

"Deze regels werken verlammend", aldus Lodders. "Provincies en gemeenten blijken regelmatig vergunningen te weigeren in of rondom een Natura 2000-gebied."

Visserij

In de activiteiten op zee vreest Lodders dat dit onder meer gevolgen zal hebben voor de visserij, de beroepsscheepvaart, telecomleidingen en olie- en gasplatforms.

Ze zegt vele klachten te hebben ontvangen van mensen die last hebben van de strenge natuurregels. Zo zouden bedrijven dure onderzoeken moeten laten uitvoeren om aan te tonen dat de natuur niet verstoord wordt.

Lodders vreest dat ondernemers op zee ook met kosten worden opgezadeld.

Natuurschatten

GroenLinks laat in een reactie weten dat niet alles in economische waarde is te vatten. "Vanaf het strand of een boot zie je het niet, maar er is prachtige onderwaternatuur voor onze kusten", aldus GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren.

"We moeten gewoon trots zijn op onze natuurschatten, die beschermen en doorgeven aan volgende generaties."

Partij voor de dieren

De Partij voor de Dieren wil vissers weren uit beschermde natuurgebieden op de Noordzee. Een amendement van Esther Ouwehand moet het leven in deze zeereservaten vrijwaren van mogelijke gevolgen van de visserij.

"Zeevisserij is een van de meest schadelijke activiteiten op zee. Als we de natuurgebieden niet behoeden voor de allesvernietigende sleepnetten die de bodem omwoelen en een waar slagveld achterlaten gaat de natuur op zee letterlijk naar de haaien. Zeereservaten moeten plekken zijn waar vispopulaties kunnen herstellen en bodemleven kan opbloeien. Het plan van de staatssecretaris staat daar haaks op", aldus Ouwehand.