DEN HAAG - VVD en PvdA in de Eerste Kamer blijven bij hun bezwaren en zijn tegen een verbod op onverdoofd, ritueel slachten.

Een meerderheid in de Senaat wijst een verbod af, want ook D66, CDA, ChristenUnie en SGP spraken zich er dinsdag tegen uit. GroenLinks gaf aan dat het huidige voorstel niet op de steun van de volledige fractie kan rekenen.

De Senaat besprak dinsdag het wetsvoorstel waarmee Marianne Thieme (PvdD) onverdoofd slachten wil verbieden en de afspraken waarmee staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) het dierenwelzijn bij deze slacht wil verbeteren. PVV, SP, 50Plus en PvdD steunen Thieme.

De Onafhankelijke Senaatsfractie (bundeling van regionale partijen) sprak zich nog niet uit.

Goed alternatief

Voor PvdA en VVD, de twee grootste partijen in de Eerste Kamer, zijn de afspraken die Bleker maakte met religieuze organisaties een goed alternatief voor het door Thieme gewenste verbod dat volgens hen raakt aan de vrijheid van godsdienst.

De PvdA beschouwt het convenant ''een belangrijke vooruitgang waarvoor een breed draagvlak is''. De VVD ziet het ook als een goede aanzet voor nog meer verbeteringen.

Zowel PvdA'er Nico Schrijver als VVD'er Sybe Schaap hoorde dinsdag geen nieuwe argumenten om het eerder ingenomen standpunt te verlaten en alsnog het door Thieme gewenste verbod te steunen.

Einde

En ondanks alle complimenten voor de manier waarop Thieme aandacht vraagt voor dierenwelzijn, hoopt Schrijver de discussie nu toch snel te kunnen sluiten. Ook het CDA stelde dat het van ''groot belang is dat er nu een einde komt aan een lange periode van onzekerheid''.

''Volgende week stemmen. Dan weet men wat er aan de hand is'', aldus Gerrit Terpstra. ''Als er nog ideeën zijn in de Tweede Kamer dan wachten we die met veel belangstelling af.''

Thieme's voorstel komt dinsdag in stemming in de Senaat. Op verzoek van de PvdD wordt dat een hoofdelijke stemming.