AMSTERDAM - De plannen uit het Kunduz-akkoord rondom de versoepeling van het ontslagrecht zullen negatief uitpakken voor de economie, de machtsverhoudingen binnen bedrijven en de tweedeling op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Dit stelt een groep hoogleraren van de rechtenfaculteiten van de universiteiten van Amsterdam (VU), Rotterdam, Groningen, Utrecht en Tilburg in een open brief aan de Tweede Kamer.

De politiek wil het instellingen en bedrijven gemakkelijker maken om werknemers te ontslaan. Als zij van iemand af willen, hoeven ze geen toestemming meer te vragen aan het UWV of de kantonrechter.

Volgens de hoogleraren betekent dit echter een 'ernstige verslechtering' van de rechtspositie van de werknemer, terwijl ook voor werkgevers het nieuwe systeem niet per se voordelig is.

Starheid

Volgens de hoogleraren moet de 'starheid' van het ontslagstelsel in Nederland niet overdreven worden. "Soms krijgt men de indruk uit het politieke debat dat het in Nederland nauwelijks mogelijk is om iemand met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tegen zijn wil te ontslaan. Arbeidsjuristen weten wel beter."

Volgens hen klopt het dan ook niet dat een soepeler ontslagrecht tot meer werkgelegenheid leidt en het competitief vermogen van de economie verstrekt.

Zo zouden de arbeidskosten weliswaar dalen, maar zou dit ten koste gaan van de arbeidsproductiviteit en de innovatiekracht van bedrijven, omdat deze minder bereid zijn te investeren.

Bonussen

Ook vrezen de hoogleraren dat de tendens waarin bij werknemers met een goed salaris van te voren afspraken worden gemaakt over bonussen en de hoogte van de ontslagvergoeding alleen maar verder wordt versterkt, terwijl werknemers met een lager inkomen ‘niet in staat zijn dergelijke toezeggingen af te dwingen’.

De FNV sprak zich vorige week al uit tegen de plannen. Volgens hen zou dit leiden tot een oneerlijke behandeling van werknemers. 

Ministerraad

Het kabinet komt waarschijnlijk deze week met de notitie die de basis vormt voor hervorming van het ontslagrecht.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat dit stuk, een uitwerking van de afspraken in het Lente-akkoord, al vorige week vrijdag in de ministerraad zou worden besproken en daarna zou worden gepresenteerd.

Een woordvoerder van minister van Sociale Zaken Henk Kamp stelde echter meer tijd nodig te hebben voor de uitwerking.