DEN HAAG - De Raad van State vindt dat de voorgestelde versobering van de wachtgeldregeling voor politici moet worden heroverwogen.  

Dat maakte het belangrijkste adviesorgaan van de regering dinsdag bekend.

Volgens de nieuwe regeling zouden politieke ambtsdragers zoals Kamerleden, gedeputeerden en burgemeesters een kortere periode wachtgeld krijgen dan de huidige 4 jaar. De maximumduur van het wachtgeld wordt gelijkgesteld met de duur van de WW (3 jaar en 2 maanden).

Bezuinigingen

De Raad van State is van mening dat gelijkschakeling van politieke ambtsdragers met 'gewone' werknemers ''niet vanzelf spreekt''. Ook de invoering van de nieuwe regeling met terugwerkende kracht tot 1 mei 2012 stuit op kritiek.

Het demissionaire kabinet vindt het gerechtvaardigd dat ook huidige landelijke en lokale politici bijdragen aan bezuinigingen op de overheid zoals VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie die hebben afgesproken in het begrotingsakkoord voor 2013. Begin vorige maand stemde de ministerraad met de versobering van het wachtgeld in.