DEN HAAG - De jongerenvereniging van het CDA, het CDJA, wil dat de invoering van de kilometerheffing uit het verkiezingsprogramma wordt geschrapt.

Bij het congres eind juni, waar het programma zal worden vastgesteld, zullen zij de leden vragen dit onderdeel uit het programma te halen.

Volgens het CDJA past het systeem niet bij het uitgangspunt van een terughoudende overheid en gaat het in tegen het credo om meer verantwoordelijkheden bij burgers zelf neer te leggen.

De veelbesproken heffing voor automobilisten is daarnaast onwenselijk, omdat een dergelijke prikkel zijn 'morele lading' verliest.

In het concept-verkiezingsprogramma staat nu dat het CDA voorstander is van een kilometerheffing vanwege het principe 'de vervuiler betaalt'. Volgens het CDJA is hier al sprake van door de hoge accijnzen op brandstof.

Zorg

CDJA-voorzitter Arrie Vis noemt het verkiezingsprogramma 'zwak' waar het gaat om de maatregelen tegen de stijgende zorgkosten.

"De kosten rijzen de pan uit", stelt hij. "We zullen toe moeten naar een eigen risico naar draagkracht van misschien wel 700 of 800 euro."

Volgens Vis stimuleert een hoger eigen risico bewuster leven. "Mensen snappen dan dat ze niet voor onzinnige dingen zorg moeten vragen."

Basisbeurs

Verder wil het CDA de basisbeurs voor studenten geheel in stand houden. In het programma wordt alleen gesproken over het behoud van de basisbeurs in de bachelorfase. CDA-Kamerlid Sander de Rouwe had eerder ook aangegeven de basisbeurs geheel in stand te willen houden.

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte is afgesproken dat de basisbeurs in de masterfase wordt afgeschaft en vervangen wordt door een leenstelsel. Dit plan is door de Kunduz-coalitie in de ijskast gezet.

MBO'ers krijgen als het aan de CDJA'ers ligt ook een OV-studentenkaart.

Abortus

Op het gebied van medische ethiek wil het CDJA dat expliciet in het programma wordt opgenomen dat abortus en euthanasie als 'onwenselijk' worden betiteld. Dit is volgens de jonge CDA'ers nodig om recht te doen aan de daadwerkelijke bescherming van het leven.

Tot slot maken de CDJA'ers een hard punt van privacy. Ze willen dat elke nieuwe wet getoetst wordt op de bescherming van privacy. Ook moet de opslag van gegevens door bedrijven en overheid tot een minimum worden beperkt.

Lees Twitterberichten over dit nieuws via NUlive