DEN HAAG - Ook al komt er geen aanpassing van de Europese regels rond gezinsmigratie, minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) zal blijven vechten voor het aanscherpen van de regels.

Donderdag werd duidelijk dat Leers er niet in is geslaagd om de Europese Commissie warm te maken voor het aanscherpen van de regels rond gezinsmigratie.

Nederland was een van de weinige landen die aanscherping van de richtlijn noodzakelijk vond. Volgens Leers hebben de lidstaten nu te weinig invloed op hun eigen asielbeleid.

Wel heeft Leers voor elkaar gekregen dat expertgroepen de problemen die lidstaten ervaren met integratie en misbruik van de regels gaan onderzoeken.

Kwam het besluit van Eurocommissaris Malmström om de richtlijn gezinshereniging niet aan te passen sneller dan verwacht?

"Nee, dat dat liet zich wel aanzien. Ik zag in de loop van de maanden bij de lidstaten het gevoel ontstaan dat ze er wel wat voor voelden, maar andere lidstaten hadden er helemaal geen belangstelling in. Zij werden immers helemaal niet geconfronteerd werden met de problemen."

"En ik zag dus dat Malmström er ook helemaal niet aan trok. Dat was ook de reden dat ik zei: verdorie nog aan toe, we moeten de problematiek op het terrein van integratie en misbruik niet laten wegspoelen. Andere lidstaten krijgen daar ook mee te maken."

"Dus heb ik op een andere manier geprobeerd dat rotsblok in beweging te krijgen en dat is gelukt via de expertgroepen."

U zag het aankomen. Is het het dan wel waard geweest om daar jarenlang zo hard op in te zetten?

"Zeker. Ik heb ervoor gevochten en ik blijf er voor vechten, omdat ik er ook echt in geloof. Wij moeten af van de problematiek dat mensen in een kansloze keten van gezinsmigratie komen. Dat ze binnenkomen en nauwelijks de kans krijgen om mee te doen in de samenleving."

"Ik heb weleens gezegd: met één schroevendraaier kun je niet heel Europa opereren. Daarom heb ik gepleit voor een gereedschapskist waarin meer dingen in zitten. Ik blijf vinden dat dat belangrijk is, maar ik ben afhankelijk van de bereidheid van de eurocommissaris om daarin mee te gaan."

Die expertgroepen. Gaat dat echt wat uitmaken?

"Kijk, de discussie werd heel erg negatief neergezet. Zo van: de Nederlanders willen alleen maar mensen weren. Maar op basis van de inhoud kun je niet anders dan vaststellen dat de aanpak van misbruik van de regels rond gezinshereniging een terecht punt is."

"Je zult zien dat er op het gebied van misbruik een hele hoop aan de hand is. Ik noem de mensenhandelaren. En op het terrein van de integratie."

U zegt er voor te willen blijven vechten, maar wat voor middelen heeft u nog?

"Deze zaak onder de aandacht blijven brengen. Als ik met mijn collega's individueel spreek geven ze me allemaal gelijk. Ook de landen die nog niet zo ver zijn houden er rekening mee dat ze hier later ook mee te maken gaan krijgen."