DEN HAAG - Het kabinet komt later met de notitie die de basis vormt voor hervorming van het ontslagrecht.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat dit stuk, een uitwerking van de afspraken in het Lente-akkoord, vrijdag in de ministerraad zou worden besproken en daarna zou worden gepresenteerd.

Volgens een woordvoerder van minister van Sociale Zaken Henk Kamp is er echter meer tijd nodig voor de uitwerking. Mogelijk komt de notitie in de loop van volgende week naar buiten.

Na afloop van de ministerraad laat Kamp weten dat er vrijdag 'in een goede sfeer' voor het eerst door het kabinet over de hervorming van het ontslagrecht is gesproken.

"Het begrotingsakkoord is daarbij het uitgangspunt, wij praten over een goede vertaling", aldus de minister. Hij sluit overigens niet uit dat de notitie direct wordt omgezet in een wetsvoorstel.

Ontslag

In het Lente-akkoord is afgesproken dat het makkelijker en goedkoper moet worden om mensen met een vast contract te ontslaan. Dit moet er voor zorgen dat de mobiliteit op de arbeidsmarkt vergroot wordt.

Zo komt er een eenduidige ontslagprocedure en de ontslagvergoeding wordt verlaagd. Daarnaast gaan werkgevers maximaal het eerste half jaar WW betalen.

In de notitie worden deze plannen verder uitgewerkt. In de uitwerking van het Lente-akkoord werd aangekondigd dat deze begin juni naar de Kamer zou worden gestuurd.

Na de verkiezingen moeten de plannen omgezet worden in een wetsvoorstel. In 2014 moet het wetsvoorstel in werking treden.

Forenzenbelasting

Afgelopen week maakte staatssecretaris Weekers (Financiën) bekend dat ook voor de uitwerking van de plannen rond de hypotheekrenteaftrek en de forenzenbelasting meer tijd nodig is.

Deze plannen komen pas na de verkiezingen in de Kamer. Op Prinsjesdag worden deze gepresenteerd in het Belastingplan 2013.

Ondoordacht

CNV-voorzitter Jaap Smit pleit ervoor om de Sociaal-Economische Raad (SER) een advies te laten uitbrengen over de hervormingen op de arbeidsmarkt.

"Juist het ontslagrecht is bij uitstek een onderwerp waar sociale partners bij betrokken moeten worden", aldus Smit.

Hij noemt het schrappen van de preventieve toets, het beoordelen van de rechtmatigheid van ontslag door rechter of UWV, 'ondoordacht'. 

"Werkgevers kunnen in de Kunduz-plannen zomaar, zonder goede reden, ontslag voor iedereen aanvragen. En de werknemer mag achteraf z’n best doen dit ontslag aan te vechten, in de hoop op een schadevergoeding en wat extra geld voor bemiddeling van werk-naar-werk."

Slopen

FNV-bestuurder Catelene Passchier hoopt dat deze arbeidsmarktplannen alsnog helemaal van tafel gaan.

"We hebben sterk het vermoeden dat het draagvlak voor deze plannen met de verkiezingen voor de deur aan het afbrokkelen is", aldus Passchier. "En dat is niet zo vreemd, aangezien deze ideeën de arbeidsmarkt slopen."