LUXEMBURG - De landen uit de paspoortvrije Schengenzone blijven zelf beslissen of zij tijdelijk hun grenzen gaan controleren.

Een voorstel van de Europese Commissie om dat volgens vaste criteria te doen in samenspraak met het Europarlement, haalde het donderdag tijdens een vergadering in Luxemburg tussen de ministers niet.

Daarnaast kunnen landen voor een langere periode grenscontroles houden, zo blijkt uit de overeenkomst tussen de EU-landen.

Volgens Europees commissaris Cecilia Malmström (Binnenlandse Zaken) misbruiken lidstaten het recht dat er al is om onder bijzondere omstandigheden grenscontroles in te stellen.

Lidstaten gebruiken deze mogelijkheid om de stroom van illegalen tegen te houden, meent zij. De commissaris vreest dan ook dat lidstaten onder druk van populistische partijen vaker grenscontroles gaan invoeren. Zij had het over een ''gebrek aan ambitie'' bij de lidstaten.

Inspraak

Het gaat volgens minister Gerd Leers (Asiel) een stap te ver om de commissie inspraak te geven. ''Openbare orde is van de lidstaten, dat geven we echt niet uit handen.'' Veel belangrijker vindt hij dat in de evaluatiecriteria is opgenomen dat alle Schengenlanden zich moeten houden aan zogeheten rechtsstatelijke elementen, zoals corruptiebestrijding. Lidstaten zullen elkaar onderling hierop beoordelen.

Leers vreest niet dat landen weg zullen komen met slecht beleid of met ongeoorloofde grenscontroles. Het gevaar van 'de slager keurt zijn eigen vlees' is volgens Leers ondervangen door af te spreken de aanbevelingen van de commissie over te nemen. ''Het moet niet zo zijn dat via dealtjes het een en ander geregeld gaat worden.''

Onder de nieuwe regels mag een lidstaat grenscontroles voor een periode van maximaal 6 maanden instellen, te verlengen met nog eens 6 maanden. Een lidstaat mag hiertoe besluiten als de openbare orde in het geding is, maar ook als een van de buitengrenzen door omstandigheden niet goed bewaakt kan worden. Leers verwees onder meer naar de zwakke Grieks-Turkse grens.

Het Europees Parlement reageerde furieus. Zowel de liberale als de sociaaldemocratische fractie dreigt met een gang naar het Europees Hof van Justitie nu het Europarlement nagenoeg buitenspel wordt gezet. Het parlement mag advies geven over het nieuwe akkoord, maar meebesluiten kan het niet.