DEN HAAG - De PvdA heeft donderdag haar verkiezingsprogramma gepresenteerd. De partij heeft daarin de volgende plannen en voorstellen:

- streven naar structureel begrotingsevenwicht in 2017, niet blindstaren op 3 procent in 2013

- leraren en politieagenten niet nog eens 2 jaar op nullijn

- 200 miljoen aan fiscale maatregelen om bedrijfsinvesteringen weer op gang te helpen

- er komt een Nationale Investeringsbank voor het midden- en kleinbedrijf

- innovatiefonds voor mkb'ers verdrievoudigen naar 375 miljoen

- kosten renovatie en isolatie van huis aftrekbaar voor de belasting

- 500 miljoen extra investeringen door pensioenfondsen in Nederland te laten investeren

- honderden miljoenen investeren in kenniseconomie, kwaliteit van leraren en goed onderwijs

- plannen uit begrotingsakkoord als hogere btw, hoger eigen risico en belasting op woon-werkverkeer gaan van tafel

- hypotheekrenteaftrek hervormen: maximaal aftrekbare tarief in stapjes naar 30 procent; terugkeer villabelasting: geen renteaftrek boven 1 miljoen euro

- starters betalen geen overdrachtsbelasting; er komen 25.000 speciale startersleningen

- verplichting voor woningbouwcorporaties om 75 procent van woonvoorraad te verkopen, gaat van tafel

- zorg organiseren in de buurt; marktwerking aan banden leggen; elke wijk krijgt eigen verpleegkundigen

- werkgevers betalen loon zieke werknemers 1 jaar door

- jeugdwerkloosheid aanpakken door extra stageplekken en jongeren langer op school houden

- flexwerkers krijgen na 1 jaar vast contract

- bonussen verder aan banden leggen

- extra belastingschijf van 60 procent voor salaris boven 150.000 euro

- Tennet wordt verantwoordelijk voor meer windenergie op zee; kolencentrales moeten biomassa bijstoken; rode diesel afschaffen

- AOW in 2017 met 6 maanden omhoog, in 2020 opnieuw, in 2025 werken we tot 67

- hogere boetes op hufterigheid in het openbaar vervoer

- geen dierenpolitie, geen illegalenquotum

- invoering financiële transactietaks in Europa, pensioenfondsen worden ervan uitgezonderd

Lees de Twitterreacties op dit nieuws op NUlive