DEN HAAG - De PvdA wil in 2013 'een begin' maken met het op orde krijgen van de overheidsfinanciën.

Dat staat in het verkiezingsprogramma 'Nederland sterker en socialer' wat donderdag is gepresenteerd.

De partij stelt dat 'behoedzaamheid' is geboden, om de economische groei niet te belemmeren. In 2017 wil de PvdA 'zicht hebben' op begrotingsevenwicht.

De partij van lijsttrekker Diederik Samsom kreeg de afgelopen weken kritiek van partijen die in 2013 aan de Brusselse eis van maximaal 3 procent begrotingstekort willen komen.

Akkoord

VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie kwamen onlangs tot een akkoord om dit mogelijk te maken.

De PvdA vindt echter dat hierdoor de economische groei geschaad wordt en de rekening niet eerlijk verdeeld.

In het programma van de PvdA valt te lezen dat de woningmarkt, arbeidsmarkt, belastingen, zorg en financiële sector hervormd moeten worden.

Hypotheekrenteaftrek

Zo gaat de hypotheekrenteaftrek in het PvdA-programma op de schop. Vanaf 2013 wordt de maximale schuld waarbij kan worden afgetrokken vastgesteld op 1 miljoen euro. Daarna wordt dit bedrag verder verlaagd.

Het tarief dat kan worden afgetrokken wordt geleidelijk beperkt van 52 procent naar 30 procent.

AOW

De AOW-leeftijd gaat in het plan van de PvdA in 2017 met een half jaar omhoog en in 2020 met nog een half jaar. In 2025 wordt de AOW-leeftijd vastgesteld op 67.

In het programma neemt de PvdA afstand van de door PvdA-minister Plasterk ingevoerde beperking van de studentenbekostiging tot één studie.

Ook is de PvdA nu, in tegenstelling tot het vorige verkiezingsprogramma, nu tegenstander van het betalen van liggeld in ziekenhuizen.

De PvdA wil de komende jaren vooral inzetten op economische groei en daarin investeren. “Groei creëert banen, en banen zorgen voor inkomen vertrouwen bij consumenten. Dat zet weer aan tot bestedingen en investeringen door bedrijven.”

Spectaculairs

Volgens PvdA-leider Samsom is er afgelopen jaar iets 'spectaculairs' gebeurd. “We kwamen goed uit de vorige crisis in 2009, maar afgelopen jaar is die groei spectaculair afgenomen”, aldus Samsom.

Volgens hem stelt premier Mark Rutte onterecht dat dit komt door de situatie in de landen om ons heen. Samsom leidt dat af uit het consumentenvertrouwen en de oplopende jeugdwerkloosheid. “Dat consumentenvertrouwen daalt sterker dan elders in Europa.”

Samsom stelt dat het Lente-akkoord dit vertrouwen alleen maar verslechtert. “De hand blijft op de knip, dit akkoord biedt geen perspectief. Onze plannen bieden dat wel.”

Lees de Twitterreacties op dit nieuws op NUlive