AMSTERDAM - Het afschaffen van de onbelaste woon-werkvergoeding raakt mensen nog harder dan gedacht. Hiervoor waarschuwen de vakcentrales FNV, CNV en MHP donderdag. 

De reiskostenvergoeding wordt door deze plannen namelijk opgeteld bij het totale inkomen van mensen. Dat kan leiden tot een daling van inkomensafhankelijke regelingen als de kinderopvang- of huurtoeslag of de eigen bijdrage voor de zorg.

De bonden missen dit effect in voorbeeldberekeningen op internetsites waar mensen kunnen becijferen hoe de woon-werkmaatregel voor hen persoonlijk uitpakt.

Op de sites wordt het netto-effect flink onderschat omdat de toeslagen hierin nog helemaal niet zijn meegenomen, is hun boodschap.

Verhuizen 

Bijvoorbeeld een gezin met een werkende vader die 23 kilometer reist en een dicht bij huis werkende moeder (huurwoning, 2 kinderen op de opvang en een inkomen van 40.000 euro). Dit huishouden gaat er volgens berekeningen van de vakcentrales straks per jaar 1180 euro op achteruit: 844 euro door de woon-werkmaatregel en daarbij nog 336 euro netto door de lagere toeslagen.

Verder voorzien de drie dat werken minder aanlokkelijk wordt als reiskosten voor het werk worden belast. ''Het wordt zo minder aantrekkelijk om ver van de woonplaats aan het werk te gaan. En verhuizen is in veel gevallen geen optie. Een gemiddeld huishouden bestaat anno 2012 immers niet meer uit één kostwinner en bovendien zit de huizenmarkt op slot.''

De vakcentrales roepen politieke partijen dan ook op af te zien van het plan om de onbelaste woon-werkvergoeding af te schaffen.