DEN HAAG - GroenLinks heeft woensdag het verkiezingsprogramma gepresenteerd. De partij heeft daarin de volgende plannen en maatregelen:

- radicale vergroening belastingstelsel; milieuvervuiling wordt duurder, arbeid goedkoper

- omvormen vee-industrie tot duurzame en diervriendelijke veehouderij; verbod op megastallen

- Deltawet nieuwe energie: in 2020 komt 20 procent van onze energie uit schone bronnen, in 2050 alle energie

- meer natuur in Nederland en nationaal natuurnetwerk dat gebieden verbindt, zodat vossen van Maastricht naar Groningen kunnen lopen

- flexwerkers en zzp'ers krijgen kansen op scholing, hypotheken en collectieve verzekeringen voor pensioenen en arbeidsongeschiktheid

- belasting voor lage inkomens omlaag, voor grote vermogens omhoog

- geleidelijk afschaffen hypotheekrenteaftrek; nieuwe kopers krijgen starterspremie

- terugdraaien kraakverbod

- huisartsen en wijkverpleegkundigen gaan meer doen, ziekenhuizen minder. Dat is goedkoper en maakt maatwerk mogelijk.

- alle scholen worden brede scholen waar kinderen de hele dag terechtkunnen

- ontwikkelingssamenwerking hervormen door negatieve effecten van Nederlands en EU-beleid op gebieden handel, belastingen, landbouwsubsidies aan te pakken

- internet blijft vrij, digitale grondrechten beter beschermd

- investeren in beter taalonderwijs voor nieuw- en oudkomers

- warm vluchtelingenbeleid met snelle procedures en kinderpardon

- invoering Europese kieslijsten en Europese correctieve referenda

- verstandig begrotingsbeleid: zo snel als verantwoord, worden de tekorten op de begroting weggewerkt

- groter noodfonds voor de euro, invoering euro-obligaties

- er komt een toptarief van 60 procent voor inkomens boven de 150.000 euro.

- onderwijs, natuur, openbaar vervoer en ontwikkelingsorganisaties ontzien bij bezuinigingen op overheidsuitgaven