DEN HAAG - Tekorten op de begroting moeten zo snel mogelijk worden weggewerkt, maar de economie mag niet worden kapotbezuinigd.

Dat staat te lezen in het verkiezingsprogramma van GroenLinks, getiteld 'Groene kansen voor Nederland', dat woensdagmiddag bekend is gemaakt.

Van PvdA, SP en PVV krijgt de partij via het Lente-akkoord juist wel de kritiek te snel naar het Europees vastgelegde maximum van 3 procent begrotingstekort te willen, ten koste van de economie.

Volgens GroenLinks zijn 'duurzaamheid', 'kansengelijkheid' en 'diversiteit' de drie centrale waarden waar het verkiezingsprogramma op is gebaseerd.

De partij stelt 'trots' te zijn op de mate van diversiteit in de Nederlandse samenleving.

Groen

In tegenstelling tot het verkiezingsprogramma van 2010, waarop Femke Halsema nog prominent de cover sierde, is het onderdeel 'groen' weer hoofdstuk één.

"Grondstoffen en energie worden schaarser en duurder. Olieprijzen blijven stijgen", valt te lezen. "De omschakeling naar een duurzame economie is geen mooi ideaal meer, maar de enige weg voorwaarts in de 21e eeuw."

De partij wil hiermee benadrukken dat de economie snel moet worden hervormd naar een 'duurzame economie', waarbij de vervuiler betaalt en de vergroener verdient.

In 2020 moet 20 procent van de energieopwekking 'schoon' zijn, in 2050 moet dit 100 procent zijn.

Leenstelsel

In het programma valt verder te lezen dat er voor studenten een sociaal leenstelsel wordt ingevoerd. In 2010 was de partij nog voorstander van een extra belasting voor studenten die hoger onderwijs genoten hadden.

GroenLinks vindt daarnaast dat hogere inkomens meer belasting moeten gaan betalen en lage inkomens minder. In navolging van de SP is ook GroenLinks voorstander van een toptarief boven een inkomen van 150.000 euro.

De hypotheekrenteaftrek wordt geleidelijk afgeschaft. In 2013 al wordt de aftrek beperkt tot een schuld van 1 miljoen euro. In 25 jaar is de aftrek helemaal verdwenen. Daar tegenover moeten ook de overdrachtsbelasting en de eigenwoningforfait worden afgebouwd.

In de marge van het programma laat GroenLinks verder weten dat Nederland op den duur een republiek moet worden, waarbij de Koning(in) geen rol meer heeft. Het staatshoofd wordt dan democratisch gekozen.