DEN HAAG - Landen binnen de EU die er niet in slagen om corruptie aan te pakken moeten desnoods uit de Schengenzone gezet worden. 

Dat zegt minister Leers (Immigratie en Asiel) woensdag in een debat in de Tweede Kamer.

Binnen de EU is bij de meeste landen de grenscontrole opgeheven (de Schengenzone). In de Kamer is er twijfel of Bulgarije en Roemenië hierin toegelaten moeten worden.

In september wordt hierover besloten, maar met name VVD en PVV zijn zeer kritisch over het opheffen van de grenscontroles bij deze landen.

Verbeterpunten

Uit rapporten blijkt dat er nog verbeterpunten zijn met betrekking tot de bestrijding van corruptie en georganiseerde criminaliteit.

Op een vraag van VVD-Kamerlid Van Nieuwenhuizen antwoordde Leers dat bij herhaalde weigering van een aantoonbare bestrijding van de corruptie een land uit de Schengenzone gezet moet worden.

Uitgevoerd

Hij vindt het van belang dat de EU 'dieper in de keuken' van de lidstaten moet kunnen kijken om te controleren of de corruptiebestrijding niet alleen op papier staat, maar ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

De PVV wil dat een lidstaat dat zich niet aan de regels houdt niet alleen uit de Schengenzone wordt gezet, maar ook uit de EU. Leers noemde dit een 'nucleaire maatregel', waar hij geen voorstander van is.

De minister vergadert komende dagen in Luxemburg met zijn Europese collega's, onder meer over het Schengenverdrag.

Lees alle berichten over dit onderwerp op Twitter via NUlive