DEN HAAG - De VVD komt met een wetsvoorstel dat het voor ZZP'ers mogelijk maakt om in een collectief pensioen te stappen. Zo zouden zij pensioen kunnen opbouwen tegen lagere kosten.

VVD-Kamerlid Helma Lodders wil het initiatiefwetsvoorstel nog deze zomer indienen. "Het gaat hier om een snel groeiende groep ondernemers, van wie de helft in de praktijk geen pensioen opbouwt."

Zij denkt dat de constructie van de Premiepensioeninstelling (PPI) voor ZZP'ers veel mogelijkheden biedt. De PPI is een relatief nieuw instrument waarbij het op te bouwen pensioen mede afhankelijk is van het resultaat van de zelf gekozen beleggingen.

Lodders meent dat op deze manier de zelfstandige zonder personeel kan meeprofiteren van de lagere kosten die een collectief pensioen biedt. Ook is er meer zeggenschap voor de pensioenhouder.

Eerder dit jaar riepen VVD en D66 minister Kamp van Sociale Zaken op om dit voorstel op te nemen in de wet.

Stappenplan

FNV Zelfstandigen en advocatenkantoor Clifford Chance hadden de afgelopen tijd al een stappenplan ontwikkeld om de pensioensituatie van zelfstandigen te verbeteren via de PPI, waarmee ze de VVD hebben benaderd.

Begin dit jaar pleitte ook Aegon voor de mogelijkheid om PPI's toe te passen op ZZP'ers. De verzekeraar had de Vrije Universiteit opdracht gegeven te onderzoeken of dit mogelijk is.

Uit het onderzoek bleek dat Europese regels de constructie toestaan, maar dat in Nederland een aanpassing van de Wet op het financieel toezicht nodig is.

CDA

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt laat weten dat zijn partij werkt aan een eigen pensioenmogelijkheid voor zelfstandigen.

In dat voorstel is het pensioenfonds geen naamloos vennootschap, zoals het geval is met een PPI, maar een vereniging of onderlinge waarborgmaatschappij. Mensen kunnen zich daar vrijwillig bij aansluiten, ook voor een beperkte tijdsduur.

Omtzigt: "Een pensioenfonds hoeft niet opgezet te worden door een verzekeringsmaatschappij. Juist een groep ZZP'ers mag dit ook zelf doen. ZIj hebben dan de keuze om samen te sparen en samen garant te staan voor elkaar."