DEN HAAG - Een bijstandsgerechtigde die bewust zijn kans op een baan verkleint door zich onfatsoenlijk te gedragen of slecht te kleden voor een sollicitatiegesprek, dient geen uitkering meer te krijgen.

Dat vindt de VVD, die woensdag daartoe een oproep doet aan staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken).

Tweede Kamerlid Malik Azmani van de VVD heeft er al vaker op gehamerd met PVV-collega Léon de Jong dat onwillige werklozen aangepakt moeten worden.

VVD, CDA en PVV hadden ook in hun regeer- en gedoogakkoord afgesproken dat uitkeringsgerechtigden die door hun gedrag of kleding verhinderen om aan het werk te komen, dit sneller moeten voelen.

Motie

De Krom zei een wetsvoorstel hiertoe te willen indienen als een Kamermeerderheid dit nog steeds wenst. Daarop kondigde Azmani aan met een motie te komen om een uitspraak van de Kamer uit te lokken.

CDA-Kamerlid Mirjam Sterk zei dat haar partij nog steeds achter de oude afspraak in het regeer- en gedoogakkoord staat als het gaat om inspanningsverplichtingen voor uitkeringsgerechtigden, maar ze wil eerst de precieze VVD-motie zien voor ze haar steun uitspreekt.

Zweet

Volgens Azmani kan het niet zo zijn dat een bijstandsgerechtigde de uitkering als vanzelfsprekend ziet. ''Als je echt wilt werken, dan zet je alles op alles'', aldus de VVD'er. ''Op tijd je bed uitkomen, zorgen dat je niet met een kegel een gesprek in gaat. Niet stinkt naar zweet en dat je er een beetje normaal bijloopt. Doe je dit niet, dan kun je op je vingers natellen dat je met 1-0 achterstaat op andere sollicitanten.''

Gemeenten hebben al de mogelijkheid om op een uitkering te korten als een bijstandsgerechtigde niet het maximale doet om aan een baan te komen. Maar volgens de VVD komen ze er nog te vaak vanaf met een waarschuwing. Azmani stelde dat de bijstand een laatste vangnet moet zijn voor mensen die tijdelijk niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien.