DEN HAAG - ''Het is geen grote stap.'' Zo kenschetste minister Gerd Leers (Asiel) zijn plan om 'lokaal maatschappelijk belang' mee te wegen bij zijn beslissing om vreemdelingen soms toch in Nederland te laten blijven.

Hij kan zo'n keuze persoonlijk maken dankzij zijn zogenoemde 'discretionaire bevoegdheid'.

Vaak komen lokale gemeenschappen erg op voor mensen die ons land moeten verlaten, omdat deze vreemdelingen er zo thuis zijn geraakt en gewaardeerd worden. Maar dat kan volgens Leers nooit een 'op zichzelf staande motivering' opleveren. Een minister moet de kwestie immers in evenwicht brengen met het hele asielbeleid, aldus Leers.

Terugsturen moet op zich al schrijnend zijn, maar het lokale belang kan straks in bepaalde gevallen misschien tòch eerder leiden tot het toepassen van de discretionaire bevoegdheid en mogelijk net de doorslag geven voor verblijf.

Maar het zal geen 'uitbarsting' van gevallen worden, aldus Leers. Het meenemen van het lokale belang zal volgens hem ook geen terugwerkende kracht hebben. ''Als er schrijnende omstandigheden waren, zijn die gewogen. De nieuwe situatie geldt voor nieuwe gevallen.''

PVV

De PVV heeft het er desalniettemin niet op en diende spoorslags een motie in om van de 'versoepeling' af te zien. De VVD stelde voor het lokaal maatschappelijk belang net zo mee te wegen als altijd.

De PvdA wil dat de zaken van minderjarige asielzoekers die langer dan vijf jaar in ons land zijn meteen individueel worden bekeken op dat lokale maatschappelijke belang.

Volgens GroenLinks moeten minderjarige asielzoekers die in ons land zijn 'geworteld', in elk geval in ons land blijven tot een wetsvoorstel over een 'kinderpardon' is behandeld.

Leers constateerde dat de ene partij oordeelt dat zijn voorgenomen aanpassing niets voorstelt en dat de ander haar juist veel te ver vindt gaan. Hij stelde gekscherend vast dat hij dan toch wel de gulden middenweg moest hebben gekozen. Komende dinsdag wordt over de moties gestemd.