DEN HAAG - Er komen striktere regels voor het ritueel - zonder verdoving - slachten van dieren. De slachter heeft de plicht te beoordelen of een dier wel op deze wijze kan worden gedood.

Ook moet een dier dat de halssnede heeft gekregen, na 40 seconden het bewustzijn hebben verloren, anders moet de dierenarts ingrijpen.

Dat staat in de afspraken die staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) dinsdag maakte met de slachterijen en joodse en islamitische organisaties.

Bleker is trots op de nu gevonden oplossing die volgens hem ook daadwerkelijk zorgt voor beter welzijn in de slachthuizen en rekening houdt met morele kwesties. Hij ziet deze afspraken als een goed alternatief voor het verbod op onverdoofd slachten dat Marianne Thieme (Partij voor de Dieren, PvdD) wil.

Verbod

Bleker vindt het verbod te ver gaan. Hij wijst erop dat grondrechten tot nu toe alleen werden ingeperkt met het oog op de openbare orde of goede zeden. En hij wilde daar ook nu niet van af wijken.

''We hebben alles op alles gezet om te voorkomen dat de vrijheid van godsdienst wordt beperkt. Tegelijk hebben we gemeend dat er ook echt verbeteringen mogelijk zijn bij de rituele slacht. Dit heeft tot iets wezenlijks geleid.''

De bewindsman geeft aan dat het overleg hiermee niet klaar is. ''Er zijn nog zaken uit te werken.''

Thieme

Marianne Thieme vindt Blekers koers een wonderlijke. ''Na maanden praten en maanden waarin er verschillende informatie naar Eerste en Tweede Kamer ging, komt hij nu met een convenant dat bijna hetzelfde is als een voorstel dat het CDA eerder in de Tweede Kamer al deed, maar dat een Kamermeerderheid afwees.''

Zij ziet als enige verschil dat Bleker nu wil dat de doodsnood van een dier na de halssnede niet langer duurt dan 40 tellen. In het eerdere CDA-plan moest de dierenarts na 45 seconden ingrijpen.

Thieme verdedigde medio december 2011 haar voorstel voor een verbod op het onverdoofd ritueel slachten in de Eerste Kamer. Bleker gaf daar toen aan dat hij liever afspraken maakt met de betrokken joodse en islamitische organisaties en de slachthuizen dan dat hij de vrijheid van godsdienst beperkt.

De Eerste Kamer wacht sindsdien op de nu gemaakte afspraken. Het vervolg van het in december afgebroken debat in de Senaat staat voor 12 juni op de agenda.

Organisaties

Joodse en islamitische organisaties kunnen uit de voeten met het dinsdag gemaakte afspraken om het dierenwelzijn bij het ritueel slachten te verbeteren.

Rasit Bal, voorzitter van het contactorgaan Moslims en Overheid, is blij dat de mogelijkheid blijft bestaan voor moslims om halal te kunnen slachten.

Ronnie Eisenmann, voorzitter van de Joodse gemeenten Amsterdam, vindt dat alle commotie in de heftige discussie uiteindelijk toch iets goeds heeft gebracht en ziet nu dat oude rechten worden herbevestigd. '

'Dit is een evenwichtig stuk. Juist omdat er niet wordt getornd aan riten en gebruiken en de vrijheid van godsdienst en er wel oog is voor dierenwelzijn. Wij zijn afgeschilderd als dierenbeulen en barbaren en daar wordt hier nu afstand van genomen'', aldus Eisenmann.

Ook het Nederlands-Israelitisch Kerkgenootschap geeft aan dat met deze afspraken nu een traject is afgesloten ''dat lang, intensief, weerbarstig en voor velen binnen de joodse gemeenschap ook bepaald emotioneel is geweest''.

''Wij hebben steeds gestreden tegen de beeldvorming dat de joodse gemeenschap zich niets aan dierenwelzijn gelegen zou laten. Dit convenant is een nader bewijs dat deze kritiek van de zijde van de indieners van het wetsvoorstel de waarheid geweld aandoet.''