DEN HAAG - De SP heeft dinsdag haar conceptverkiezingsprogramma gepresenteerd voor de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september. Op 30 juni stellen de leden de voorstellen definitief vast.

Een overzicht van de belangrijkste plannen:

-Een toptarief van 65 procent voor inkomens boven 150.000 euro

-Tot 2020 gaat de AOW-leeftijd niet omhoog. Als er ooit wel een hogere pensioenleeftijd komt, kunnen met mensen met zware beroepen nog steeds op hun 65e stoppen

-In 2015 wordt het begrotingstekort teruggebracht onder de 3 procent, de Europees toegestane grens

-Beperkte nullijn voor salarissen boven tweemaal modaal in de publieke en semipublieke sector

-Btw-tarief blijft 19 procent

-Een raadgevend referendum om betrokkenheid van burgers te vergroten

-De kinderbijslag wordt inkomensafhankelijk

-Hypotheekrenteaftrek wordt in 10 jaar afgebouwd tot leningen van maximaal 350.000 euro, met een tarief van 42 procent

-Aftrek pensioenpremies wordt gemaximeerd tot een salaris van anderhalf modaal

-WW en ontslagrecht blijven ongemoeid, sollicitatieplicht werklozen afhankelijk van individuele omstandigheden

-Lager eigen risico in de zorg en inkomensafhankelijke premies

-Geen vrije tandartstarieven en eigen bijdragen in de geestelijke gezondheidszorg

-Hogere bankenbelasting en heffing op speculatie

-Nutteloze raden voor hbo en mbo verdwijnen

-Er moet een nieuw akkoord in de Europese Unie worden gesloten over economisch herstel en bescherming van het sociale karakter van de samenleving

-Europese Centrale Bank moet ook economische groei en sociale gelijkwaardigheid bevorderen

-Er komt een wettelijk verbod op bonussen in de financiële sector, onterecht uitgekeerde bonussen worden teruggevorderd

-Budget ontwikkelingssamenwerking blijft op peil

-Btw op kunst en cultuur op 6 procent

-Musea worden een dag per week gratis