DEN HAAG - De sociale partners krijgen de vrijheid om een bindend 'sociaal contract' op te stellen met daarin onder meer afspraken over de AOW-leeftijd.

Dat blijkt uit het SP-verkiezingsprogramma dat dinsdag is gepresenteerd.

Eerder sloten de vakbonden en werkgevers al een pensioenakkoord over verhoging van de AOW-leeftijd. Dit werd aanvankelijk overgenomen door minister Kamp (Sociale Zaken), maar is bij het Lente-akkoord geschrapt om de pensioengerechtigde leeftijd eerder te kunnen verhogen.

In het 'sociaal contract' moeten de sociale partners verder afspraken maken over arbeidsparticipatie van ouderen en bestrijding van de jeugdwerkloosheid.

Breekpunt

Met het uitbesteden van het besluit over de AOW-leeftijd aan de sociale partners laat de SP de campagne '65 blijft 65' los.

Afgelopen week liet lijsttrekker Emile Roemer al weten dat verhoging van de AOW-leeftijd geen breekpunt is.

Wel schrijft de partij in het verkiezingsprogramma dat wat de SP betreft de AOW-leeftijd in ieder geval tot 2020 op 65 blijft en dat voor zware beroepen stoppen op 65 altijd mogelijk moet blijven.

Met het akkoord hoopt de SP stabiliteit te brengen op de arbeidsmarkt en moet de "sociale vrede" gewaarborgd blijven.

Rijkeren

In het programma valt verder te lezen dat de SP in de komende regeerperiode terug wil naar een begrotingstekort van maximaal 3 procent. Dit mag echter niet ten koste gaan van het "sociale karakter van de samenleving".

De SP wil de rekening vooral bij de rijkeren neerleggen. Zo moet er een toptarief komen van 65 procent voor inkomens boven 150.000 euro. De kinderbijslag en zorgpremie wordt inkomensafhankelijk. De hypotheekrenteaftrek wordt in 10 jaar afgetopt voor hypotheekschulden boven de 350.000 euro, daaronder geldt een aftrek van 42 procent.

In plaats van een hogere eigen bijdrage in de zorg is het volgens de SP mogelijk de eigen bijdrage juist te verlagen. De marktwerking in de zorg moet worden teruggedraaid en de postbezorging en openbaar vervoer moet weer in publieke handen komen.

Bange politici

In de inleiding noemt de SP de economische crisis "geen natuurramp, maar het gevolg van politieke keuzes. Van bange politici die geen verantwoordelijkheid durfden te nemen".

Volgens de partij is de rekening van de crisis vooral terecht gekomen bij hen die de minste schuld hebben aan de crisis, terwijl de veroorzakers buiten schot blijven.

"Zij gunnen elkaar belachelijke salarissen, bizarre bonussen en woekerwinsten, terwijl burgers niet eens meer weten of hun geld nog wel veilig is."

Lees ook: Weinig veranderingen op kandidatenlijst SP