DEN HAAG - De Raad van State vreest dat ouderen met een kleine beurs in de problemen komen door de snellere verhoging van de AOW-leeftijd.

De overgangsregelingen die minister Henk Kamp (Sociale Zaken) voorstelt, bieden volgens het belangrijke adviesorgaan van de regering ''geen oplossing'' voor mensen met weinig financiële reserves die de komende tijd 65 jaar worden of al met vroegpensioen zijn.

Ook al gaat het om ''slechts één maand'' AOW dat ze in een jaar moeten overbruggen.

Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd advies van de Raad van State over de AOW-plannen van Kamp op basis van het Lente-akkoord van VVD, CDA. D66, GroenLinks en de ChristenUnie. In dit wetsvoorstel gaat de AOW-leeftijd sneller omhoog dan eerder is afgesproken met werkgevers en de vakbeweging in het pensioenakkoord.

De Raad van State zei in een advies over het pensioenakkoord al dat de AOW-leeftijd sneller omhoog moet. De nieuwe plannen noemt het adviesorgaan dan ook wenselijk. Wel moet volgens de raad meer worden gedaan om financiële problemen te voorkomen.

Oneens

Kamp is het daarmee niet eens. Hij noemt ''het redelijk om van iedereen offers te vragen'' bij het oplossen van de nijpende situatie van de overheidsfinanciën. Daarbij wordt volgens hem wel degelijk geprobeerd de inkomensgevolgen beperkt te houden door in het begin de AOW-leeftijd met kleine stapjes te verhogen. De pensioenleeftijd van 65 jaar gaat vanaf 2013 jaarlijks met één maand omhoog en daarin treedt vanaf 2016 een versnelling op.

Verder wijst de minister op een voorschotregeling, waarbij de uitbetaling van uitkeringsgeld naar voren kan worden gehaald. Dat wordt later weer verrekend.

Maar volgens de Raad van State is dit een lening, die problemen met een inkomensgat opschuift. Het is volgens de raad ''zeer de vraag'' of ouderen die aan het begin van hun pensionering het missen van een maand AOW niet kunnen opvangen, later in staat zijn om uitkeringsgeld terug te betalen. Voor deze groep moet bijvoorbeeld een ''kwijtscheldingsbeleid'' komen en een goede toegang tot de bijstand.