AMSTERDAM - Het langverwachte convenant over de rituele slacht wordt dinsdag getekend.

Dat schrijft Trouw dinsdag.

Het convenant dat het dierenwelzijn moet verbeteren had in maart al klaar moeten zijn, maar het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) had kritiek op de samenstelling van de wetenschappelijke commissie die moet toezien op de uitvoering.

In het convenant tussen joodse en islamitische organisaties, vertegenwoordigers van slachthuizen, dierenartsen en de wetenschap staan onder meer afspraken maken over kwaliteitseisen aan slachthuizen, het aantal noodzakelijke halssnedes en de opleidingseisen aan het slachtpersoneel.

Godsdienst

Die kritiek richtte zich op voorzitter van de commissie Ludo Hellebrekers, tevens voorzitter van dierenartsenorganisatie KNMvD. Hij had gezegd dat de discussie over ritueel slachten over dierenwelzijn gaat en niet over de vrijheid van godsdienst. Het NIK had hierdoor geen vertrouwen meer in Hellebrekers.

Staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker (CDA) bleef vasthouden aan Hellebrekers als voorzitter. Het lijkt erop dat nu een compromis is bereikt waarbij Bleker de vergaderingen gaat voorzitten, maar Hellebrekers formeel voorzitter blijft.

Convenant

Bleker kwam in december onverwacht met het compromis op de proppen. Hij deed dat tijdens een debat in de Eerste Kamer over het verbieden van de rituele slacht.

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde het voorstel van de Partij voor de Dieren, maar de Eerste Kamer vond dat de vrijheid van godsdienst zwaarder weegt. Door het plan van Bleker werd de verdere behandeling uitgesteld.