DEN HAAG - Er komt een insigne voor de militairen die in 1977 een einde hebben gemaakt aan de treinkaping bij De Punt of hebben meegeholpen met het beëindigen van de gijzeling van een school in Bovensmilde. Beide waren het werk van Molukkers.

Minister Hans Hillen (Defensie) heeft dat maandag aan de Tweede Kamer gemeld in een notitie over het veteranenbeleid. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie zal advies uitbrengen over wie in aanmerking komt voor het insigne.

Negen Zuid-Molukkers kaapten op 23 mei 1977 een trein bij De Punt. Tegelijkertijd vielen vier anderen een basisschool in Bovensmilde binnen en gijzelden meer dan 100 kinderen en enkele leerkrachten. De gijzelingen hielden Nederland bijna 3 weken in hun greep.

De treinkaping werd beëindigd door een actie met mariniers. Twee gijzelaars en zes kapers verloren daarbij het leven. De gijzelnemers in de school gaven zich uiteindelijk over.

Republiek

De acties waren erop gericht om Nederland te dwingen een onafhankelijke republiek der Zuid-Molukken te erkennen. Ook eisten de kapers vrijlating van 21 Zuid-Molukse gevangenen die vastzaten wegens een treinkaping in 1975 bij het Drentse dorpje Wijster.

Veertig reizigers, de machinist en de conducteur mochten direct de trein verlaten. De overige inzittenden werden 20 dagen lang vastgehouden.

Op 11 juni, 20 dagen na het begin van de kaping, werd met een militaire operatie, waarbij straaljagers werden ingezet, een einde gemaakt aan de treinkaping.