DEN HAAG - Minister Melanie Schultz (Infrastructuur) roept de Kamer op om een wet die besluitvorming rond de aanleg van wegen kan versnellen, niet controversieel te verklaren.

Dinsdag stemt de Tweede Kamer over welke onderwerpen tot aan de verkiezingen niet meer behandeld worden.

Schultz wil de behandeling door laten gaan, omdat de tijdelijke wet (crisis- en herstelwet) om infrastructurele projecten versneld uit te voeren op 1 januari 2014 eindigt.

Zij vreest dat de nieuwe permanente wet, die de crisis- en herstelwet zal vervangen, dan niet op tijd klaar is.

Volgens Schultz zou dit gevolgen hebben voor de uitvoering van complexe projecten, alsmede voor het "experimenteren met regelgeving ten behoeve van innovatie en duurzaamheid".

Wegen

De minister heeft daarnaast in een brief aan de Kamer aangegeven wat de consequenties zijn van het controversieel verklaren van een aantal wegenprojecten, waaronder de Nieuwe Westelijke Oeververbinding bij Rotterdam.

Over deze verbinding wordt al lang gesproken en in de Kamer leek een besluit over de bouw van de Blankenburgtunnel op handen. Als de Kamer instemt met het controversieel verklaren van het project, zal de bouw niet in 2020 klaar kunnen zijn.

Vorige week toonde VVD-Kamerlid Charlie Aptroot zich tijdens een debat in de Kamer verbolgen over het besluit van de PVV om het besluit rond de Nieuwe Westelijke Oeververbinding controversieel te verklaren.

Ook wijst Schultz er op dat de verbinding A13/A16 en de aanpak van de Ring Utrecht vertraging oploopt.