AMSTERDAM - Het Centraal Planbureau weigert te berekenen wat het oplevert als voor ambtenaren tot en met 2015 de nullijn wordt aangehouden.

Het is volgens het CPB onontkoombaar dat de ambtenarensalarissen de komende jaren weer stijgen, meldt het Nederlands Dagblad op basis van een notitie over de wijze waarop het CPB de programma's doorrekent.

Volgend jaar en maximaal een jaar daarna kan de nullijn volgens het CPB nog worden aangehouden.

Partijen die verder willen gaan, rekenen zich volgens het planbureau rijk. Het CPB wijst er volgens de krant op dat de arbeidsmarkt aantrekt en dat er bij de overheid veel ambtenaren met pensioen gaan.

Behoefte

Daardoor stijgt de behoefte aan nieuwe ambtenaren en dat zal leiden tot een 'inhaalstijging bij de ambtenarensalarissen'. Één jaar extra nullijn zou daarom het hoogst haalbare zijn. Die constatering staat in schril contrast met uitspraken die de Amsterdamse wethouder Eric van den Burg (VVD) vorige maand deed.

Hij is een van de onderhandelaars in het cao-comité van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en stelde dat gemeenteambtenaren volgend jaar een procent moeten inleveren. Zo zouden minder banen bij gemeenten verdwijnen. De nullijn is volgend jaar volgens hem het maximaal haalbare.

Het CPB heeft ook het bedrag dat snijden in de overheid op kan leveren op een maximum gesteld. Dat kan volgens het bureau tot en met 2017 maximaal 2,1 miljard euro opleveren, waarvan 900 miljoen euro op de Rijksdienst en 1,2 miljard euro op het lokale bestuur zoals gemeenten en provincies.