AMSTERDAM - De huur voor huishoudens met een inkomen tussen 33.000 en 43.000 euro mag met 1 procent boven de inflatie verhoogd worden.

Dat heeft het kabinet vrijdag bekend gemaakt na de ministerraad. De maatregel komt uit het Begrotingsakkoord 2013 en is bedoeld om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen.

De mogelijkheid voor een hogere huurverhoging geldt alleen voor woningen buiten de vrije sector, de gereguleerde huurwoningen.

Huishoudens met een inkomen boven 33.000 euro hebben geen recht op een sociale huurwoning.

De wetswijziging gaat nu voor advies naar de Raad van State. De bedoeling is dat de extra huurverhoging per 2013 ingaat.

Belastingdienst

Als verhuurders willen overgaan tot de extra huurverhoging, kunnen ze op verzoek een verklaring krijgen van de Belastingdienst waarin staat of het gezamenlijke huishoudinkomen boven 33.000 of 43.000 euro bedraagt.

De Tweede Kamer stemde in april al in met een wetsvoorstel dat voor huishoudens met een inkomen boven 43.000 euro een huurverhoging van 5 procent bovenop de inflatie mogelijk maakt. Dit wetvoorstel ligt nu ter behandeling in de Eerste Kamer.

Die maatregel leverde eerder al ophef op, omdat het de privacy van huurders zou aantasten.