DEN HAAG - De kinderbijslag wordt de komende 2 jaar maar één keer per jaar aangepast aan de inflatie. 

Daardoor gaat het bedrag in 2013 en 2014 met 2 procent minder omhoog dan wanneer de kinderbijslag halfjaarlijks zou worden aangepast, zoals gebruikelijk is.

Zowel in 2013 als in 2014 vindt de verhoging op 1 juli plaats.

Het kabinet heeft hier vrijdag het licht voor op groen gezet. Het betreft een bezuinigingsmaatregel die eerder al was aangekondigd op de begroting van het ministerie van Sociale Zaken. Deze levert volgend jaar 22 miljoen euro op, oplopend tot 68 miljoen in 2016.