DEN HAAG - Het gebruik van antibiotica in de veehouderij moet zorgvuldiger, vindt staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw).

Hij wil dat vanaf 1 januari 2013 alleen een dierenarts nog antibiotica toedient nu recent onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) uitwijst dat het antibioticagebruik in de veehouderij onzorgvuldig gebeurt.

Bleker en minister Edith Schippers (Volksgezondheid) zien onzorgvuldig en grootschalig gebruik van het medicijn als een gevaar voor de volksgezondheid. Ze kondigden vrijdag extra maatregelen aan om het risico te verkleinen dat bacteriën die niet meer reageren op antibiotica, zich verspreiden.

''Antibiotica zijn geneesmiddelen die uitsluitend door een dierenarts mogen worden toegediend.''

Onderzoeken

Bleker is geschrokken van de onderzoeken waarbij eind 2010 en begin 2011 twee bedrijfstakken (vleeskuikens en kalveren) onder de loep werden genomen.

''Bij de vleeskuikens kwam het neer op te hoge of te lage doseringen, behandelingen zonder diagnose, te kort, te lang, met onverantwoord grote hoeveelheden antibiotica. En in de kalversector werden te makkelijk middelen gebruikt die eigenlijk alleen in uiterste gevallen mogen worden voorgeschreven.'' Ook werd een illegaal netwerk opgerold.

Omslag

Het maakt volgens de bewindsman duidelijk dat er een omslag nodig is. Veehouders mogen daarom geen antibiotica meer toedienen of een grote hoeveelheid ervan op het bedrijf hebben. Dat is alleen toegestaan op bedrijven die een contract hebben met een dierenarts, waarvan ook de NVWA op de hoogte is.

Het kabinet zette eerder al wijzigingen in gang om het antiboticagebruik in de veehouderij flink terug te dringen. Zo mogen alleen nog zieke dieren worden behandeld met zwaardere antibiotica en niet een hele groep.

Ook de registratie moet beter. In 2011 nam het antibioticagebruik 32 procent af; in 2013 moet het 50 procent lager zijn dan in 2009.

Symptoombestrijding

''Deze maatregelen gaan niets uithalen omdat het symptoombestrijding betreft'', aldus de Dierenbescherming in een reactie.

''Bleker zegt dat een omslag nodig is, maar doet helemaal niets om deze te bewerkstelligen. De Dierenbescherming roept de overheid allereerst op om op korte termijn het gebruik van antibiotica inzichtelijk te maken voor het publiek.