DEN HAAG - Europa moet minder afhankelijk worden van de financiële markten. Daarover zijn SP'er Ewout Irrgang en D66'er Wouter Koolmees het eens in een gesprek met NU.nl

In reactie op de stelling 'Het is beter om nu geld te investeren, dan te bezuinigen', constateren beide financieel woordvoerders dat door het wantrouwen van de financiële markten, zuidelijke landen als Spanje en Italië steeds verder wegzakken.

Koolmees: "Als je puur economisch kijkt naar die landen, zouden ze er gewoon uit moeten komen. Maar als die markten er geen geld meer in willen steken, raken die economiën in een neerwaartse spiraal."

Wel vindt hij dat deze landen desondanks hun economie in de eerste plaats zelf weer op orde moeten zien te krijgen. Irrgang is het daarin niet met hem eens: "Kijk naar Spanje, dat nu in een vrije val terecht komt door te veel en te snel bezuinigen."

Toekomstbestendig

De SP'er denkt dat als ook Nederland te hard bezuinigt om het vertrouwen van de financiële markten te herstellen, "je juist het vertrouwen kan verliezen omdat de economie krimpt".

Koolmees reageert: "Daarom zeggen we ook altijd dat we de economie moeten hervormen, oftewel toekomstbestendig maken. Daarnaast moeten we onze overheidsfinanciën op orde brengen."

Irrgang is op zich ook voor hervormingen en gezonde overheidsfinanciën, "maar in welk tempo, daarover verschillen we van mening. Als de economie onder druk staat, dan móet de overheid die stimuleren. Zo niet, dan zal die krimpen."

Keynes

Hij besluit: "En dat is de kern van ons verschil van visie. Dit is Ricardo die daar zit", verwijst hij naar de vroegere econoom David Ricardo, die die hoge overheidstekorten zag als een vorm van uitgestelde belastingen.

Koolmees wijst terug: "En dat is meneer Keynes", de econoom die een sterke rol voor de overheid zag weggelegd voor het functioneren van de markt.

Duel

De twee financieel woordvoerders duelleerden voor NU.nl over verhoging van de AOW-leeftijd, de eurocrisis en de noodzaak van bezuinigingen.

Lees over de AOW: 'SP sloot hogere AOW-leeftijd nooit uit'


Lees over de eurocrisis: 'Frankrijk en Duitsland hadden hun verlies moeten nemen'