DEN HAAG - Griekenland had al in 2010 failliet moeten gaan, zo stelt Ewout Irrgang (SP). "De Duitse en Franse banken dan een groot probleem gehad, maar nu moddert het maar voort."

In een gesprek voor NU.nl reageert Irrgang op de stelling: 'De euro blijkt steeds meer een kostenpost voor Nederland'.

Hij vindt dat de Franse en Duitse banken die geld hadden zitten in Griekenland zélf hun problemen hadden moeten oplossen. "Dan was de helft van de Griekse schuld afgeschreven, en met de rest had het land prima verder kunnen gaan."

Wouter Koolmees (D66) denkt echter dat Europa dan in een veel groter rampscenario terecht was gekomen: "Dat had een herhaling, of zelfs een verdieping van de kredietcrisis tot gevolg gehad. In 2010 was er immers nog geen noodfonds, geen discussie over aanscherping van het stabiliteit- en groeipact, geen eurocommissaris met speciale bevoegdheden etcetera."

"Dan zou er pas echt paniek zijn geweest, met oplopende werkloosheid", aldus de D66'er.

Dramaverhaal

Irrgang vindt dat onzin: "Dit is weer zo'n dramaverhaal van minister De Jager (Financiën). Nu is de paniek ook niet voorbij. We hebben die Grieken volgestopt met leningen die we straks waarschijnlijk voor de derde keer moeten saneren."

"Intussen is 100 miljard van de schulden gesaneerd", reageert Koolmees, die ervoor pleit dat Europa een bankenunie opricht met één depositogarantiestelsel, grotere buffers en een bankennoodfonds voor banken in financiële problemen.

Irrgang: "Ja, maar er is ook weer 100 miljard bijgekomen."

Politieke realiteit

Koolmees erkent daarop "dat we er nog niet zijn" met Griekenland. "Maar dit gaat ook over de politieke realiteit. Als je één land zou zeggen 'laat maar zitten met die schuld', dan heeft dat een uitstralingseffect naar andere landen.

Irrgang vindt dat de praktijk uiteindelijk hetzelfde is, "maar dan vertraagd".

Koolmees besluit: "Nee, want deze schuldenaanpak gebeurt onder de strikte voorwaarden dat een land moet bezuinigen en hervormen. Dat is een fundamenteel andere benadering."

Duel

Irrgang en Koolmees duelleerden voor NU.nl over verhoging van de AOW-leeftijd, de eurocrisis en de noodzaak van bezuinigingen.

Lees over de AOW: 'SP sloot hogere AOW-leeftijd nooit uit'


Lees over bezuinigen: 'We zijn te afhankelijk van de financiële markten'