DEN HAAG - De Nederlandse economie is structureel veranderd, waardoor het niet waarschijnlijk is dat de economie op korte termijn weer tot bloei komt.

Dat zegt Wouter Koolmees, de financieel woordvoerder van D66, in een gesprek met SP-collega Ewout Irrgang voor NU.nl.

Volgens Koolmees is er momenteel geen sprake van een tijdelijke economische dip waarbij geld pompen in de economie de oplossing is. "In 2009 hebben we een forse crisis gehad en sindsdien is er geen inhaalgroei geweest", constateert hij.

"Toen hebben we de economie gestimuleerd, waardoor we nu een hele hoge staatsschuld hebben en ons het wantrouwen van de financiële markten op de hals halen."

Koolmees pleit voor een hervormings- en groeiagenda die in combinatie met bezuinigingen voor begrotingsevenwicht moet zorgen.

Maar SP'er Irrgang bestrijdt dat bezuinigen nu de beste oplossing is. De financieel specialist: "Als de economie onder druk staat, dan móet de overheid die stimuleren. Zo niet, dan zal die krimpen."

Euro

Het SP-Kamerlid vindt verder dat de bijdrage van de euro aan de Europese handel wordt overschat. Hij denkt dat de kosten van het in stand houden van de euro inmiddels bijna net zo hoog zijn als het uiteenvallen van de munt. "Als Europa doorgaat op deze weg, stevenen we af op een ramp", aldus Irrgang.

Op de vraag van Koolmees of de SP dan uit de euro wil, antwoordt Irrgang: "Als de economie in Noord Europa niet wordt gestimuleerd, is het geen keuze om in de euro te blijven, maar is het risico groot dat de eurozone uit elkaar valt."

Griekenland

Irrgang had liever gezien dat Griekenland al in 2010 failliet was gegaan. Hij vindt dat de Franse en Duitse banken die toen geld hadden zitten in Griekenland zélf hun problemen hadden moeten oplossen. "Dan was de helft van de Griekse schuld afgeschreven, en met de rest had het land prima verder kunnen gaan."

Wouter Koolmees (D66) denkt echter dat Europa dan in een veel groter rampscenario terecht was gekomen: "Dat had een herhaling, of zelfs een verdieping van de kredietcrisis tot gevolg gehad. In 2010 was er immers nog geen noodfonds, geen discussie over aanscherping van het stabiliteit- en groeipact, geen eurocommissaris met speciale bevoegdheden etcetera."

Duel

De twee financieel woordvoerders duelleerden voor NU.nl over verhoging van de AOW-leeftijd, de eurocrisis en de noodzaak van bezuinigingen.

Koolmees stelt zich weer verkiesbaar, Irrgang vertrekt uit de Kamer. Beiden zijn nog niet bezig na te denken over een eventuele ministerspost.

Lees over de AOW: 'SP sloot hogere AOW-leeftijd nooit uit'

Lees over de eurocrisis: 'Frankrijk en Duitsland hadden hun verlies moeten nemen'

Lees over bezuinigen: 'We zijn te afhankelijk van de financiële markten'