DEN HAAG - Geert Wilders heeft het kort geding verloren dat hij had aangespannen tegen het Europees noodfonds voor de euro (ESM). 

De kortgedingrechter in Den Haag heeft zijn vorderingen vrijdag afgewezen.

Wilders wilde dat het noodfonds waarin Nederland 4,5 miljard euro wil storten, tot na de verkiezingen in september niet zou worden behandeld. Overigens heeft de Tweede Kamer er al wel mee ingestemd, de Eerste Kamer moet zich nog over het voorstel buigen.

In het vonnis schrijft de rechter dat hij niet mag ingrijpen in het proces van wetgeving, omdat dit in de Grondwet is voorbehouden aan het parlement en de regering (wetgever). Volgens de rechter is niet gebleken dat de regels dusdanig zijn geschonden, dat hij toch moet ingrijpen.

Bevoegdheid

Wilders' advocaat Bram Moszkowicz betoogde dinsdag tijdens de behandeling van de zaak dat het demissionaire kabinet geen bevoegdheid heeft in te stemmen met het fonds.

Maar landsadvocaat Bert-Jan Houtzagers wees er juist op dat de besluitvorming democratisch gebeurde. De Tweede Kamer stemde vorige week in met het voorstel en wees bovendien verzoeken van Wilders tot uitstel van het debat telkens af.

Wilders benadrukte tijdens de behandeling dat hij niet als politicus het kort geding had aangespannen, maar als burger die voor andere verontruste Nederlanders opkomt. Hij trad daarin samen op met PVV-Kamerlid Louis Bontes.

Gekozen

Het demissionaire kabinet hoeft volgens de rechter een beslissing niet over te laten aan een nieuwe regering, na verkiezingen. De Tweede Kamer is al rechtstreeks gekozen door de bevolking en daar is door de val van het kabinet niets aan veranderd.

Volgens de rechter heeft de Nederlandse bevolking zich daarmee al uitgelaten over het noodfonds. Bovendien heeft de Kamer de wetsvoorstellen over ESM niet controversieel verklaard, dus mag minister Jan Kees de Jager (Financiën) daarmee verder gaan.

Moszkowicz

Moszkowicz spreekt vrijdag van een ''grondig en goed gemotiveerd vonnis'' van de kortgedingrechter in Den Haag. Wilders' raadsman heeft  aan het vonnis ''weinig toe te voegen''.

Wat Wilders en Moszkowicz nu gaan doen, is nog niet duidelijk. ''Dat moet ik eerst met de heer Wilders bespreken.''

De raadsman vindt dat de rechter zich er niet gemakkelijk van af heeft gemaakt. ''Ik wist van tevoren dat er een kans was dat we zouden verliezen, maar de manier waarop dat gebeurt, maakt nogal wat uit'', aldus Moszkowicz.

Noodfonds

Nederland stort 4,5 miljard euro in het fonds en staat voor nog eens ruim 35 miljard euro garant. Het ESM is bedoeld als een permanente reddingsboei voor eurolanden die diep in de financiële problemen zijn geraakt.

Minister Jan Kees de Jager (Financiën) hoopt dat ''de insinuaties'' dat er geen democratische controle zou zijn over het permanente noodfonds nu voorbij zijn.

De Jager zei dat vrijdag na afloop van de ministerraad. Volgens hem heeft de rechter duidelijk gemaakt niet in de politieke besluitvorming te willen treden. De Tweede Kamer heeft zelf besloten over het noodfonds te spreken en ermee in te stemmen, aldus de minister. 

Vijf vragen over het Europese noodfonds

Alles over de Europese schuldencrisis

Volg reacties op Twitter via NUlive

Wilders verliest kort geding om ESM