AMSTERDAM - De wachtlijsten voor orgaantransplantaties kunnen worden verminderd als er een actief registratiesysteem komt en artsen een betere vertrouwensband hebben met de donor en familie.

Dat zeiden verschillende artsen en deskundigen donderdag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over een wetswijziging van orgaandonatie.

Met de wetswijziging wordt het mogelijk dat er zogeheten voorbereidende handelingen worden getroffen, voordat de familie instemt met de transplantatie. Voorbeelden zijn het afnemen van bloed en het nemen van echo's. Hierdoor zouden er tijdens het wachten op toestemming minder organen verloren gaan.

Voorlichting

De genodigden van de hoorzitting spraken de verwachting uit dat met de wetswijziging meer mensen kunnen overleven. Toch merkten zij op dat er ook andere maatregelen nodig zijn, zoals meer voorlichting aan jongeren en meer aandacht voor de begeleiding van familieleden.

In de Tweede Kamer wordt al jaren gediscussieerd over de invoering van een actief donorregistratiesysteem in plaats van het huidige toestemmingssysteem.