DEN HAAG - Als Nederland een 'terugkeerhuis' voor jonge, uitgeprocedeerde asielzoekers opricht in Afghanistan, schendt ons land het VN-Kinderrechtenverdrag.

Dat staat in een rapport van Unicef Nederland dat donderdagmiddag in Den Haag wordt gepresenteerd.

De VN-organisatie ziet niets in het plan van minister Gerd Leers (Immigratie, Integratie en Asiel) om alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) op te vangen in terugkeerhuizen in hun land van herkomst.

'Adequate opvang'

Die zijn er al in Luanda (Angola) en Kinshasa (Democratische Republiek Congo). Een woordvoerder van Leers noemt het ''in alle opzichten veilige en adequate opvang. Overigens wordt er nog niet veel gebruik van gemaakt.''

Goede en veilige opvang is een voorwaarde en de overheid kan die garantie volgens Unicef met een terugkeerhuis in bijvoorbeeld de Afghaanse hoofdstad Kabul niet geven.

Noord-Irak

Een woordvoerder van Leers noemt de huizen in Luanda en Kinshasa ''in alle opzichten veilige en adequate opvang''. Maar er wordt volgens hem weinig gebruik van gemaakt. ''Vaak stond er al familie onderaan de vliegtuigtrap om de ama's op te vangen.''

De minderjarige asielzoekers zijn in Nederland dan wel alleenstaand, in hun land van herkomst hebben ze vaak hun ouders of andere familieleden. ''Zijn die er niet, dan biedt het terugkeerhuis uitkomst.'' Nederland is volgens Leers ook betrokken bij het inrichten van zo'n opvangplek in Noord-Irak.

Effect

Unicef noemt het zorgwekkend dat de bescherming van een zeer kwetsbare groep kinderen zo tekortschiet. ''Terugkeer zou pas moeten kunnen plaatsvinden als formeel is vastgesteld dat dit in het belang van het kind is en nadat alle alternatieve zorgmogelijkheden voor het kind zijn onderzocht en ongeschikt bevonden.''

Het is volgens de VN-organisatie zeer de vraag of terugkeer van alleenstaande kinderen naar Afghanistan momenteel in het belang kàn zijn van een kind, gezien het aanhoudende conflict, de hieruit voortvloeiende zorgwekkende veiligheidssituatie en het effect hiervan op kinderen.