DEN HAAG - De SP heeft donderdag een serie voorstellen gepresenteerd om het geld in het onderwijs beter te besteden.

Volgens SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk gaat er te veel naar megalomane bouwprojecten, terwijl in zijn ogen de kwaliteit van het onderwijs afneemt.

De SP'er wil dat de Inspectie van het Onderwijs harder optreedt, dat er aparte budgetten voor personeel en materieel komen en dat de huisvesting van scholen in handen komt van de overheid.

De Tweede Kamer debatteert donderdag over de huisvesting in het onderwijs.