DEN HAAG - Staatssecretaris Halbe Zijlstra (Hoger Onderwijs) laat onderzoeken of het wel terecht is dat tijdens een master les wordt gegeven in het Engels.

Les in het Engels tijdens een masteropleiding aan de universiteit, bij de helft van de opleidingen is dat heel normaal. Maar de vraag is of het gerechtvaardigd is.

Staatssecretaris Halbe Zijlstra (Hoger Onderwijs) gaat accreditatieorganisatie NVAO daar naar laten kijken. Dat zei hij woensdag tijdens een overleg met de Tweede Kamer.

In de wet staat dat onderwijs in het Nederlands moet worden gegeven, tenzij er goede redenen zijn om dat niet te doen. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat er ook internationale studenten in de klas zitten of omdat de lesstof alleen in het Engels kan worden gegeven.

'Niet nodig'

''Maar als je een klas vol Nederlandse studenten hebt die Nederlandse lesstof krijgen en worden voorbereid op de Nederlandse arbeidsmarkt, dan is het niet nodig om in het Engels les te geven'', aldus Zijlstra.

Mocht de NVAO na visitaties tot de conclusie komen dat er onterecht les wordt gegeven in het Engels, dan zal de universiteit terug moeten naar het Nederlands. Zijlstra hoopt de discussie over dit thema hiermee te beslechten. ''Als we het zo regelen, weten we zeker dat het Engels van de docenten goed is en dat er terecht in het Engels les wordt gegeven.''