DEN HAAG - Over de plannen voor de woningmarkt zoals die zijn opgenomen in het begrotingsakkoord, kan opnieuw worden onderhandeld als blijkt dat ze ongelukkig uitvallen.

Dat bevestigde minister Jan Kees de Jager (Financiën) in een debat over het akkoord dat VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en D66 onlangs sloten over de begroting van 2013.

In het akkoord is vastgelegd dat als uit doorberekening van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat het akkoord voor de woningmarkt bijzonder slecht uitpakt, de vijf betrokken partijen de mogelijkheid hebben hierover opnieuw te onderhandelen. "Maar dat verwacht ik niet", aldus De Jager.

Halverwege juni komt het CPB met een doorberekening van de effecten van de begroting voor volgend jaar.

Hypotheekrenteaftrek

Over de woningmarkt is in het begrotingsakkoord onder meer vastgelegd dat de hypotheekrenteaftrek voor nieuwe aflossingsvrije hypotheken verdwijnt.

Daarover benadrukte De Jager dat onder "nieuwe gevallen" niet die mensen vallen die verhuizen en hun hypotheek meenemen, of hun hypotheek over willen sluiten. "Anders zou de woningmarkt helemaal vastlopen."