DEN HAAG - Emile Roemer (SP) hoopt dat de Tweede Kamerfracties van PvdA en GroenLinks na de verkiezingen met hem willen samenwerken.

Dat zei hij tijdens een debat over het begrotingsakkoord voor 2013 dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie onlangs sloten. Roemer staat al weken op forse winst in de wekelijkse opiniepeilingen.

De jongerenverenigingen van GroenLinks, PvdA en SP riepen hun partijen vorige week op samen te gaan werken. Roemer wil daaraan gehoor geven. "Gaan we voort op een doodlopende weg, of slaan we samen nieuwe wegen in", zo stelde hij de keuze voor.

Vriendinnetje

Roemer vindt dat Jolande Sap (GroenLinks) bij haar achterban moet verantwoorden dat ze met het begrotingsakkoord vasthoudt aan 3 procent tekort in 2013.

"Eerder was GroenLinks het met ons eens dat dit niet verantwoord is. Ik hoop dan ook dat u dit na de verkiezingen heel snel loslaat en weer ons vriendinnetje wilt worden", aldus de SP-fractievoorzitter.

Linkse broeders

Sap zelf wijst op de verworvenheden van het begrotingsakkoord. "Er komt een einde aan het rechtse rancuneuze beleid."

Wel constateert ze dat premier Rutte uiteindelijk niet de sociale koers wil varen die zij graag zou zien. In reactie op antwoorden van hem daarover zei ze: "Als ik het zo hoor moet ik na de verkiezingen weer verdergaan met mijn linkse broeders."

'Andere keuzes'

De VVD gaf tijdens het debat aan te staan voor de handtekening onder het begrotingsakkoord voor 2013, maar de partij wil na de verkiezingen wel zo snel mogelijk een nieuw kabinet dat 'andere keuzes kan maken'.

Fractievoorzitter Stef Blok Blok zei dat hij liever andere keuzes had willen maken, "maar we staan voor de realiteit zoals die er is". 

Ook de andere partijen die het akkoord hebben ondertekend, hopen na de verkiezingen meer van hun verkiezingsprogramma te kunnen verwezenlijken.

PvdA

PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom ziet vooral heel veel overeenstemming tussen het gesloten begrotingsakkoord, en het akkoord dat in het Catshuis in de maak was.

"Catshuisakkoord-bis zou een treffender naam zijn. Voor meer dan 90 procent komt dit akkoord immers overeen met wat er in het Catshuis al was afgesproken. 12 miljard aan identieke maatregelen", zo vindt Samsom.

Fotofinish

Maar de vijf partijen die deelnamen aan het begrotingsakkoord, namen de fractievoorzitter zelf ook stevig de maat. Alexander Pechtold (D66) berekende dat de PvdA zelf "maar 3 miljard minder" wil bezuinigen. "Dat is een fotofinish."

Samsom verweerde dat hij de extra lasten vooral bij de hogere inkomens haalt. "Dat is het grote verschil."

Liggeld

ChristenUnie-fractievoorzitter Arie Slob op zijn beurt begreep niet waar de kritiek van de PvdA op het liggeld van 7,50 per dag vandaan komt. "In het PvdA-verkiezingsprogramma van 2010 was 5 euro liggeld per dag opgenomen."

Samsom stelde daar tegenover dat "ideeën kunnen veranderen". In de huidige plannen van de PvdA is geen liggeld meer opgenomen.

Catshuispakket

PVV-leider Geert Wilders viel het begrotingsakkoord aan op verschillende maatregelen zoals de verhoging van de btw, de verhoging van de aow-leeftijd en hervorming van de hypotheekrente-aftrek.

Sybrand van Haersma Buma (CDA) merkte daarop op dat veel van die maatregelen ook in het Catshuispakket zaten. "U kunt toch niet bestrijden dat tachtig procent van die Catshuismaatregelen wekenlang onweersproken op de onderhandelingstafel heeft gelegen? Geen discussie dat we ze niet zouden doen."

Wilders reageerde fel: "U kunt toch niet van mij verwachten dat ik verantwoordelijkheid ga nemen voor een akkoord waar ik mijn handtekening niet onder heb gezet? Dat u nou zo dom bent om met zulke maatregelen akkoord te gaan." 

Remblok

Van Haersma Buma noemde verder de partijen die niet meedoen aan het begrotingsakkoord "het rode remblok", dat iedere week "in de koplampen van de peilingen kijkt".

Hij verweet met name de PvdA altijd "gratis" beloftes te willen doen, waarbij hij hun plan aanhaalde om technische opleidingen gratis te maken. "Zonder te vertellen wie het betaalt", aldus Van Haersma Buma.

SP reikt hand aan PvdA en GroenLinks